PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Bengálština – jazyk IIb - AIN100053
Anglický název: Bengali Language IIb
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zuzana Špicová, Ph.D.
Prerekvizity : AIN100050, AIN100051
Je prerekvizitou pro: AIN100055, AIN100054
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Navazuje na předmět Bengálština – jazyk IIa.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

ALEKSEEVA, E.A. Učebnik bengaľskogo jazyka, Tom I-II. Izdateľstvo Moskovskogo universiteta, Moskva 1976.

BHATTACHARYA, M. Bengali for Non-Bengalese: An Intensive Course. International School of Dravidian Linguistics, Thiruvananthapuram 2010.

Biswas, S. Samsad Bengali-English dictionary. Sahitya Samsad, Calcutta 1982 (nebo další vydání).

Biswas, S. Samsad English-Bengali dictionary. Sahitya Samsad, Calcutta 1991 (nebo další vydání).

CHAKRABORTY, R., Spoken Bengali, University of Dhaka, Dhaka 2007.

ISLAM, R. An Introduction to Colloquial Bengali. Bangla Academy, Dhaka 1990.

Preinhaelterová, H. Základní kurs bengálštiny 1-4, Karolinum, Praha 2003.

RADICE, W. Teach Yourself Bengali. Hodder, London 2003.

WURFF, M. B. Nasrin and W.A.M. van der. Colloquial Bengali. Routledge, Abingdon 2008.

Zbavitel, D. Bengálština, SPN, Praha 1971.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Tematické okruhy:
1.-2. Kauzativa a denominativa

3.-6. Podmínkové příčestí a podmínková souvětí

7.-10. Podstatné a přídavné jméno slovesné a jejich užití

11.-12. Pasivum

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK