PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Bengálština – jazyk Ib - AIN100051
Anglický název: Bengali Language Ib
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Špicová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: AIN100053, AIN100052
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Předmět navazuje na kurz Bengálština – jazyk Ia.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

ALEKSEEVA, E.A. Učebnik bengaľskogo jazyka, Tom I-II. Moskva: Izdateľstvo Moskovskogo universiteta, 1976.

BHATTACHARYA, M. Bengali for Non-Bengalese: An Intensive Course. Thiruvananthapuram: International School of Dravidian Linguistics, 2010.

DAKSHI, A. Learning Bengali: A Selftutor on a Phonetic Basis. Sanskrit Pustak Bhandar, Calcutta 2003.

Learn Bengali: Essential Words and Phrases for Absolute Beginners. [CD-ROM]. Eurotalk, 2007.

MUSA, M. Elementary Structured Texts in Bengali. Bangla Academy, Dhaka 1996.

PREINHAELTEROVÁ, H. Základní kurs bengálštiny 1-4, Karolinum, Praha 2003.

RADICE, W. Teach Yourself Bengali. Hodder, London 2003.

VERMA, D. Learn Bengali (Bangla) writing: activity workbook. S.I., 2010.

WURFF, M. B. Nasrin and W.A.M. van der. Colloquial Bengali. Routledge, Abingdon 2008.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Tematické okruhy:
1.-2. Budoucí čas

3.-6 Posesivní vazba

7.-9. Dokonavé příčestí a jeho užití, přítomný čas dokonavý

10.-12. Slovesná kompozita a jejich užití

13. Trvací příčestí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK