PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bengálština – jazyk IIIa - AIN100054
Anglický název: Bengali Language IIIa
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Prerekvizity : AIN100052, AIN100053
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Výuka navazuje plynule na Kurz bengálštiny II. V prvním semestru probíhá výuka podle posledních kapitol stěžejní
učebnice (Preinhaelterová 2003) a rozvíjí zejména aktivní znalost pokročilé gramatiky a tvorbu komplexních souvětí. V
druhém semestru procvičuje použití některých okrajových gramatických jevů nad rámec stěžejní učebnice s využitím
dalších studijních materiálů a kratších textů publicistického či odborného stylu (novinové články, encyklopedická hesla)
a úryvků z filmů a audionahrávek. Cvičení dále na příkladech ukazuje vývoj vybraných jazykových jevů v moderní
bengálštině.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Pravidelná docházka v minimálním rozsahu 75% výukových hodin a systematická příprava.

Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (06.05.2019)

Biswas, S. Samsad Bengali-English dictionary. Calcutta 1982 (nebo další vydání).

PREINHAELTEROVÁ, H. Základní kurs bengálštiny 1-4, Karolinum, Praha 2003.

RADICE, William. Teach Yourself Bengali. Hodder, London 2003.

Zbavitel, D. Bengálština, SPN, Praha 1971.

Výběr kratších textů v bengálštině, které budou reprezentovat probírané jazykové jevy zejména v publicistickém a odborném stylu a audio a videonahrávek, které budou reprezentovat různé styly mluveného jazyka.

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (06.05.2019)
Tematické okruhy:
1.-2.Shrnutí použití postpozic

3.4. Souvětí vztažná

5.-6. Vedlejší věty předmětné

7.-8. Vyjadřování příčinnosti

9.-10. Vedlejší věty přípustkové

11.-12. Zlomky, procenta, násobné číslovky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK