PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Antická filosofie - AFS100700
Anglický název: Antient Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (22.12.2017)
Cílem kursu je výklad významných myslitelů a škol od presokratiků po helénistické období spolu s první částí období řecko-římského. Současně se zaměříme na původ základních filosofických pojmů a vznik různých filosofických disciplín.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (22.12.2017)

Cílem kursu je výklad významných myslitelů a škol od presokratiků po helénistické období spolu s první částí období řecko-římského. Současně se zaměříme na původ základních filosofických pojmů a vznik různých filosofických disciplín.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (22.12.2017)

Podmínkou získání atestu z předmětu „Antická filosofie I“ je absolvování dalšího z takto označených kurzů, které mají formu seminárního čtení (bližší vysvětlení v úvodní přednášce).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (22.12.2017)

Literatura se kryje s povinnou literaturou ke zkoušce „Antická filosofie II“ a je pod touto rubrikou uvedena na stránkách ÚFaRu. Primární literatura je dostupná v elektronické podobě tamtéž a zároveň k dispozici ve volném výběru ve studovně knihovny ÚFaRu. Doplňující sekundární literatura bude k dispozici v semestrálním aparátu ve studovně. Případná další literatura bude doplňována průběžně (ve formě PDF souborů) do popisu semináře v SISu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (22.12.2017)

Zkoušku skládají účastníci kurzu z předmětu "Antická filosofie II - komisionální zkouška".

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (22.12.2017)

Cílem kursu není jen historický popis jednotlivých nauk řazených pod volnou rubriku „antická filosofie“; půjde především o intepretaci základních témat i způsobů argumentace, díky nimž si antická filosofie udržuje svou aktuálnost. Zjistíme, jak vzniklo rozlišení filosofie na fyziku, metafyziku a etiku, a proč je úvod do antické filosofie z nejen historických důvodů úvodem do filosofie jako takové. V zimním semestru se od stručného výkladu presokratiků obrátíme k Platónovým dialogům, v semestru letním začneme Aristotelem, a to včetně způsobu, jímž kriticky navazuje na Platóna. Následně se budeme věnovat stoické škole, Epikúrovi a dvěma hlavním formám antické skepse (tedy skepsi pyrrhónské i akademické).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK