PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Platónův Theaitétos: co je to vědění? - AFS100701
Anglický název: Plato´s Theaetetus: What is knowledge?
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Robert Roreitner
Korekvizity : AFS100700
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Robert Roreitner (05.02.2018)
Cílem semináře bude společně promyslet aporie, které se (přičiněním Sókratova „babického“ umění) kladou do cesty Theaitétovým pokusům o vymezení vědění ve stejnojmenném Platónově dialogu. Od klasického sókratovského motivu nedostatečnosti výměru na základě výčtu se postupně dostaneme k otázkám relativismu, úzce provázaného s definicí vědění jako vnímání, k problematice pravdy a nepravdy, vystávající na pozadí druhé definice vědění jako pravdivého mínění, či k obtížím spojeným s otázkou výměru a jeho částí v souvislosti s třetí definicí vědění jako pravdivého mínění s výměrem.
Přestože se nejedná o titul předepsaný ke zkoušce Antická filosofie II, seminář může posloužit i jako příprava na ni, a to jednak kvůli úzké vazbě tématu na "epistemologické" pasáže z dialogů Faidón a Ústava, k nimž se budeme opakovaně vracet, jednak kvůli tématické (i chronologické) blízkosti Theaitéta k dialogu Sofistés (v některých ohledech může první posloužit jako úvod k druhému). Součástí semináře bude dobrovolný workshop k dialogu Sofistés.

Předchozí četba dialogu Faidón (zvl. 72e-77a) a vybraných pasáží z Ústavy (zvl. 506b-535a), popř. dialogu Menón (81a-86a) bude výhodou.
Seminář začne 27.2. a skončí 22.5., tj. o týden později než je plánováno v harmonogramu. Dobrovolné sezení nad dialogem Sofistés se uskuteční 30.4 nebo 7.5. podle preferencí účastníků.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Robert Roreitner (05.02.2018)

Kurz může být zapsán jako skeletový seminář (Antická filosofie I) nebo jako výběrový seminář. Podmínky udělení zápočtu jsou v obou případech stejné: (1) pravidelná aktivní účast; (2) jednou za semestr patronát nad zadaným úsekem textu, tj. připravený výklad zvolené pasáže dialogu Theaitétos, podložený četbou sek. literatury a doprovozený handoutem (ca. 2 str); (3) jednou za semestr krátký handout (1/2 – 1 str) shrnující vybranou pasáž doplňující sek. literatury.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Robert Roreitner (29.01.2018)

Platón, Theaitétos, přel. F. Novotný, OIKOYMENH, Praha 2007

Cornford, F. M., Plato´s Theory of Knowledge (the Theaetetus and the Sophist of Plato), Bobbs-Merrill, New York 1957

Burnyeat, M., The Theaetetus of Plato, Hacket, Indianapolis 1990

Sedley, D., The Midwife of Platonism, Clarendon Press, Oxford 2006

Havlíček, A., Karfík, F., Špinka, Š., Plato´s Theaetetus, OIKOYMENH, Praha 2008

Bostock, David, Plato´s Theaetetus, Clarendon Press, Oxford 1988

Lee, M-K, Epistemology after Protagoras: responses to relativism in Plato, Aristotle and Democritus, Clarendon Press, Oxford 2005

Plato, Theaetetus, trans. with notes by J. McDowel, Clarendon Press, Oxford 1973.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK