PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Platón a Aristoteles - AFS100675
Anglický název: Plato and Aristotle
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (03.10.2016)
Platón a Aristotelés
(Blaženost a moudrost)

Přednášky budou věnovány výkladu vybraných hlavních motivů Platónovy a Aristotelovy filosofie. Hlavní pozornost bude zaměřena na vztah etických a ontologických zkoumání těchto dvou myslitelů a na vzájemné srovnání jejich přístupů. Vodítkem nám přitom bude jejich pojetí blaženosti a moudrosti a to, jak rozumí jejich vzájemnému sepětí.

V zimním semestru se výklad bude opírat hlavně o Platónova díla Euthydémos, Obrana, Faidón, Ústava, Parmenidés, Sofistés, Faidros, Timaios, v letním pak zejména o vybrané části Aristotelovy Etiky Nikomachovy, Fyziky a Metafyziky.
Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (22.09.2016)

Primární texty:

Platón, Euthydémos, Obrana, Faidón, Symposion, Ústava, Parmenidés, Sofistés, Faidros, Timaios (překlad F. Novotný), různá vydání.

Aristotelés, Kategorie, Etika Nikomachova, Fyzika, Metafyzika (překlad A. Kříž), různá vydání.

 

 

 

Literatura k dalšímu studiu:

 

Platón:

Kahn, Ch. H. Plato and the Socratic dialogue. Cambridge 1998

Kahn, Ch. H. Plato and the Post-socratic dialogue. Cambridge 2013

Benson, H. Blackwell Companion to Plato. Oxford 2006

Fine, G. The Oxford Handbook of Plato. Oxford 2008

Erler, M. Platon. München 2006

Horn, Ch., Müller, J., Söder, J. Platon – Handbuch, Stuttgart 2009

 

 

Aristotelés:

Höffe, O. Aristotle. Albany 2003.

Ross, D. Aristotle. Hoboken: Taylor & Francis Ltd., 2005.

Shields, Ch. J. Aristotle. London; New York 2007.

Lear, J. Aristotle: The Desire to Understand. Cambridge; New York 1988.

Flashar, H. Aristoteles: Lehrer des Abendlandes. München2013. 

Rapp, Ch. Aristoteles zur Einführung. Hamburg 2012.

Rapp, Ch., Corcilius, K. Aristoteles – Handbuch. Stuttgart 2011.

Höffe, O. Aristoteles – Lexikon. Stuttgart 2011.

Schields, Ch. The Oxford Handbook of Aristotle. Oxford 2012.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (22.09.2016)

Přednášky jsou součástí předmětu "Antická filosofie I" a pokrývají část látky, která je předmětem zkoušky "Antická filosofie II".

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK