PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Aristotelův úvod do metafyziky: Metafyzika II-IV (a jiné texty) - AFS100677
Anglický název: Aristotle’s Introduction to Metaphysics: Metaphysics II-IV (and other texts)
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Korekvizity : AFS100675
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (02.02.2017)
Obsahem semináře je intepretace II.-IV. knihy Aristotelovy Metafyziky a vybraných pasáží z jiných Aristotelových textů. Spolu s výkladem hlavních argumentačních postupů nabízí seminář seznámení se základními filosofickými pojmy, jichž užívá i celá pozdější tradice.

Obsahem LETNÍHO SEMESTRU bude seznámení se základními podobami helénistické filosofie včetně její návaznosti na presokratické myslitele i autory klasického období (zejména Platóna a Aristotela - s využitím znalostí ze ZS).

Seminář je součástí kurzu Antická filosofie I a nepředpokládá hlubší předběžné znalosti. Je možné zapisovat ho i jako výběrový kurz.

Viz též Sylabus níže (včetně referátů).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (22.02.2017)

Podmínkou získání atestu je aktivní účast v semináři plus referát nebo písemná práce v rozsahu 5-7 normostran za jeden semestr nebo 10-15 normostran za dva semestry.

UPOZORNĚNÍ: v případě odevzdání dvou kratších prací je třeba odevzat první z nich po zimním semestru. V případě odevzdání jedné delší práce za oba semestry je třeba předložit po zimním semestru abstrakt budoucí práce (minimálně 900 znaků).

Nabídka textů na referáty v LETNÍM semestru (helénistická filosofie):

Stoická filosofie:

(1) David Sedley, „Matter in Hellenistic Philosophy“

(2) Cicero, O přirozenosti bohů II, 5-14 = bohové a stupnice bytostí

(3) David Sedley, „The Origins of Stoic God“

(4) Dirk Baltzly, „Stoic pantheism“

(5) Cicero O nejvyšším dobru a zlu III, v, 16 – ix, 31 = oikeiósis a nejvyšší dobro

(6) Julia Annas, „Ethics in Stoic Philosophy“

(7) Cicero, O povinnostech I, 3-4, plus Díogenés Laertios VII, 85-89 plus Cicero, O povinnostech III, 6-8 = povinnosti, cíl jednání a otázka prospěchu

(8) Díogenés Laertios VII, 101-110 = věci dobré dobré, zlé, nerozhodující

(9) Díogenés Laertios VII, 49-51 plus Tad Brennan, Stoic Life. Emotions, Duties and Fate, s. 51-81 = představa, uchopující představa, mínění

(10) Susanne Bobzien, „Early Stoic Determinism“

(11) Tad Brennan, „The Old Stoic Theory of Emotions“

 

Epikúros, List Hérodotovi (Diogenés Laertios, Životy, názory a výroky proslulých filosofů, kniha X):

(12) §§ 46-52 (vjemy, 1. část)

(13) §§ 56-59 (minima)

(14) §§ 63-68 (duše)

(15) §§ 75-76 plus Lucretius O povaze věcí V, 1030-1090 (jména, řeč)

(16) §§ 78-83 etický cíl vědeckého poznání

(17) Susanne Bobzien, “Moral responsibility and moral development in Epicurus’ philosophy”

(18) Panos Dimas, “Our Death”

 

 

Literatura
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (02.02.2017)

PRO ZIMN9 SEMESTR (pro LETNÍ semestr viz zde níže):

Text i překlad Metafyziky bude k dispozici ve studovně ÚFaRu. Vybrané komentáře textu budou dostupné v semestrálním aparátu tamtéž. Kratší texty (články či kapitoly v PDF) budou postupně doplňovány do popisu semináře v SISu (kde budou dostupné pro zapsané studenty).

K výběru další sekundární literatury viz více v úvodním semináři.

Základní texty:

- W. D. Ross, Aristotle's Metaphysics, Vol. 1. A revised text with introduction and commentary, Oxford, Clarendon Press, 1997

- Aristotelés, Metafyzika, přel. Antonín Kříž, Praha, Rezek, 2008

- Arthur Madigan, Aristotle, Metaphysics. Books Beta and Kapa 1-2, Oxford, Clarendon Press, 1999

- Pierre Aubenque, Problém bytí u Aristotela, přel. Martin Pokorný, Praha, Oikúmené, 2014

 

Primární texty na letní semestr:

(1) Epikúros List Hérodotovi (Díogenés Laertios X, 35-83; č. př. 395-408)

(2) Cicero O přirozenosti bohů, II. kniha – s doplněním přehledu stoického systému podle Díogena Laertia VII, 39-159 (č. př. str. 269-301)

(3) Sextus Empiricus, Základy pyrrhónské skepse I, 1-14

Překlady i originály těchto textů jsou k dispozici v semestrálním aparátu a/nebo prezenčním fondu studovny ÚFaRu (k edicím jednotlivých textů viz více v úvodním semináři).

 

Základní sekundární literatura na letní semestr (k dispozici v semestrálním aparátu a/nebo prezenčním fondu studovny ÚFaRu):

- A. A. Long, Hellénistická filosofie: stoikové, epikurejci, skeptikové, Praha, Oikúmené, 2003

- John M. Rist, Stoická filosofie, Praha, Oikúmené, 1998

- Tim O'Keefe, Epicureanism, Durham, Acumen, 2010

- Alan Bailey, Sextus Empiricus and Pyrrhonean scepticism, Oxford, Clarendon Press, 2002

- A. A. Long a David Sedley, The Hellenistic Philosophers, Cambridge, Cambidge University Press, 1987.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (03.10.2016)

Viz "Podmínky zakončení předmětu"; ústní komisionální zkouška se skládá z předmětu "Antická filosofie II".

Sylabus
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (22.02.2017)

Obsahem semináře je intepretace II.-IV. knihy Aristotelovy Metafyziky.Kniha druhá (α) vychází od otázky, je-li filosofie snadná či nikoli, a zkoumá její metodu i cíl; kniha třetí (Β) vytyčuje a rozebírá aporií čili základních ale obtížně řešitelných problémů, která určují půdorys celé metafyziky; kniha čtvrtá (Γ) stanoví vlastní předmět metafyziky a podrobně se zabývá slavnou "zásadou sporu".

Cílem LETNÍHO SEMESTRU bude seznámení se základními podobami helénistické filosofie včetně její návaznosti na presokratické myslitele i autory klasického období (zejména Platóna a Aristotela – s využitím znalostí ze ZS). Zaměříme se na Epikúra a jeho List Hérodotovi, a to s důrazem na základy epikurejské fyziky a výkladem jejího významu pro etiku, dále na stoickou filosofii na základě Ciceronova dialogu O přirozenosti bohů, jehož II. kniha představuje stoický pohled na účelné uspořádání světa, a konečně na základní motivy antické skepse.

Seminář je součástí kurzu Antická filosofie I a nepředpokládá hlubší předběžné znalosti. Je možné zapisovat ho i jako výběrový kurz.

Nabídka textů na referáty v LETNÍM semestru (helénistická filosofie):

Stoická filosofie:

(1) David Sedley, „Matter in Hellenistic Philosophy“

(2) Cicero, O přirozenosti bohů II, 5-14 = bohové a stupnice bytostí

(3) David Sedley, „The Origins of Stoic God“

(4) Dirk Baltzly, „Stoic pantheism“

(5) Cicero O nejvyšším dobru a zlu III, v, 16 – ix, 31 = oikeiósis a nejvyšší dobro

(6) Julia Annas, „Ethics in Stoic Philosophy“

(7) Cicero, O povinnostech I, 3-4, plus Díogenés Laertios VII, 85-89 plus Cicero, O povinnostech III, 6-8 = povinnosti, cíl jednání a otázka prospěchu

(8) Díogenés Laertios VII, 101-110 = věci dobré dobré, zlé, nerozhodující

(9) Díogenés Laertios VII, 49-51 plus Tad Brennan, Stoic Life. Emotions, Duties and Fate, s. 51-81 = představa, uchopující představa, mínění

(10) Susanne Bobzien, „Early Stoic Determinism“

(11) Tad Brennan, „The Old Stoic Theory of Emotions“

 

Epikúros, List Hérodotovi (Diogenés Laertios, Životy, názory a výroky proslulých filosofů, kniha X):

(12) §§ 46-52 (vjemy, 1. část)

(13) §§ 56-59 (minima)

(14) §§ 63-68 (duše)

(15) §§ 75-76 plus Lucretius O povaze věcí V, 1030-1090 (jména, řeč)

(16) §§ 78-83 etický cíl vědeckého poznání

(17) Susanne Bobzien, “Moral responsibility and moral development in Epicurus’ philosophy”

(18) Panos Dimas, “Our Death”

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK