PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Platón: Sofistés - AFS100676
Anglický název: Plato Sophist
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=4809
Garant: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Korekvizity : AFS100675
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (03.10.2016)
Platón: Sofistés
(Pravda nebytí)

Seminář bude věnován interpretaci Platónova dialogu Sofistés, především pak hlavních centrálních pasáží tohoto dialogu věnovaných otázkám bytí a nebytí, nepravdy, řeči, dialektiky a společenství nejvyšších rodů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (22.09.2016)

Atesty budou udělovány za patronát nad vybranou pasáží. Povinnosti související s tímto patronátem je nutné splnit v případě zimního semestru nejpozději do 19.2. 2017, v případě letního semestru nejpozději do 30. 6. 2017. 

Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (03.10.2016)

Edice:

Platonis Opera, I, (ed. E. A. Duke et al.), Oxford 1995

 

Překlady, základní komentáře:

Platón, Sofistés (překlad F. Novotný), Praha 2009

F. M. Cornford, Plato's theory of knowledge,London 1964

Platon, Le Sophiste (trad. N. Cordero), Paris 1993

Platon, Sophistes (Überstezung von F. Schleirmacher, Kommentar von Ch. Iber), Frankfurt am Main 2007

Plato, Theaetetus and Sophist (tr. Ch. Rowe), Cambridge 2015

 

Další komentáře a literatura:

R. S. Bluck, Plato's Sophist, Manchester 1975

P. Seligman, Being and Not-Being: An Introduction to Plato’s Sophist. The Hague 1974

L. M. de Rijk, Plato's Sophist: A Philosophical Commentary, Amsterdam u.a. 1986

R. Rehn, Der Logos der Seele: Wesen, Aufgabe und Bedeutung der Sprache in der platonischen Philosophie, Hamburg 1982

P. Kolb, Platons Sophistes, Theorie und Logos und Dialektik, Würzburg 1997

N. Notomi, The unity of Plato’s Sophist: between the sophist and the philosopher, Cambridge 1999

M. Migliori, Plato’s Sophist, Value And Limitation of Ontology, St. Richarz 2007

D. Ambuel, Image and Paradigm in Plato's Sophist, Las Vegas – Zürich – Athens, 2007

P. Crivelli, Plato’s Account of Falsehood. A Study of the Sophist, Cambridge 2012

 

Sborníky příspěvků:

P. Aubenque (ed.), Etudes sur le Sophiste de Platon,Napoli 1991

A. Havlíček, F. Karfík (ed.), Plato’s Sohpist, Praha 2011

B. Bossi, Th. M. Robinson (ed.), Plato’s Sophist Revisited, Berlin – Boston 2013

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (22.09.2016)

Seminář je jednou z možností, jak absolvovat předmět „Antická filosofie I“. Kurs tedy nevyžaduje znalost řeckého jazyka, základní znalosti jsou však vítány. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK