PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Bytí a dobro - AFS100643
Anglický název: Being and Good
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (25.09.2014)

Přednášky budou věnovány výkladu Platónovy a Aristotelovy filosofie. Hlavní pozornost bude zaměřena na vztah etiky a ontologie těchto dvou myslitelů. V omezené míře se budeme věnovat dalším rozměrům Platónovy a Aristotelovy filosofie, okrajově též etickým a ontologickým rozvrhům některých dalších antických filosofů.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (25.09.2014)

Přednášky jsou součástí předmětu "Antická filosofie I" a pokrývají část látky, která je předmětem zkoušky "Antická filosofie II".

Sylabus
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (01.10.2014)

Platónovy dialogy, na které se postupně zaměříme v zimním semestru:

 

Euthydémos

Apologie

Faidón

Symposion

Ústava

Parmenidés

Theaitétos

Sofistés

Timaios

Filébos

Faidros

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK