PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Blaženost smrtelných bytostí (Etika Nikomachova) - AFS100644
Anglický název: Felicity of Mortal Beings (The Nicomachean Ethics)
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Korekvizity : AFS100643
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (25.09.2014)
Seminář bude věnován četbě a interpretaci vybraných knihy Aristotelovy Etiky Nikomachovy (I-II; III,1-8; VI; X). Interpretace se soustředí na otázky související s Aristotelovým pojetím štěstí či blaženosti (eudaimonia) a na vztah takto pojaté blaženosti k mravním a rozumovým ctnostem, ke slasti, náhodě a "vnějším dobrům": Proč Aristotelés činí blaženost hlavním tématem své etiky a v čem podle něho blaženost spočívá? Jakou roli v dosažení blaženosti hrají ctnosti a slast a co vůbec podle Aristotela ctnosti a slast jsou? A nezávisí nakonec štěstí více na náhodě či přízni osudu než na čemkoli jiném?
Při výkladu budeme sledovat vztah těchto etických otázek k dalším oblastem Aristotelovy filosofie, především k jeho metafyzice, psychologii a epistemologii. Výběrově se pak dotkneme srovnání Aristotelových etických zkoumání s etikami některých dalších antických autorů a škol.

Seminář si lze zapsat jako součást předmětu "Antická filosofie I", nebo jako volitelný předmět.
Atestace se udělují za úspěšné převzetí patronátu nad některou z pasáží textu.
Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (03.10.2014)

Blaženost smrtelných bytostí

(literatura)

 

 

 

Texty:

 

Aristoteles: Ethica Nicomachea (ed. I. Bywater), Oxford Classical Texts, Oxford 1894

Aristoteles: Ethica eudemia (ed. R.Walzer), Oxford Classical Texts, Oxford 1991

Aristoteles (?): Magna Moralia (ed. F. Susemihl), Teubner, Lipsko 1883

 

 

Překlady, průběžné komentáře:

 

Pracovat budeme především s pracovními překlady Jaroslava Rytíře a Matyáše Havrdy (u knih, kde již jsou k dispozici), které budou vyvěšeny v SIS, Moodle i na Dropboxu.

 

A. Kříž: Aristotelés, Etika Níkomachova, Praha 1996

 

Aspasius: On Aristotle Nicomachean Ethics, London 2006

 

R. A.Gauthier, J. Y. Jolif: L’Ethique à Nicomaque. Louvain-Paris 1970

 

Reeve, C.D.C.: Aristotle : Nicomachean Ethics, Indianopolis/Cambridge 2014

T. Irwin: Aristotle, Nicomachean Ethics, Indianopolis 1985

Ch. Rowe, S. Broadie: Aristotle, Nicomachean Ethics, Oxford 2002

H. H. Joachim: The Nicomachean Ethics, Oxford 1951

W. D. Ross: Nicomachean Ethics, in: J Barnes (ed.): The Complete Works of Aristotle, Princeton 1984

 

O. Gigon: Aristoteles, Nikomachische Ethik, München 1972

F. Dirlmeier: Aristoteles, Nikomachische Ethik, Berlin 1956

 

Úvody, interprtace, sborníky

 

U. Wolf: Aristoteles‘ Nikomachische Ethik, Darmstadt 2002

D. Bostock: Aristotle’s Ethics, Oxford 2000

S. Broadie, Ethics with Aristotle, Oxford 1991

R. Kraut: Aristotle on the Human Good, New Jersey 1989

A. Kenny: Aristotle on the Perfect Life, Oxford 1992

Reeve, C.D.C.: Practices of Reason, Oxford 1992

G. Richardson-Lear: Happy Lives and the Highest Good: An Essay on Aristotle's Nicomachean Ethics, Princeton 2004

Rorty, A. O. (ed.). Essays on Aristotle's Ethics, Berkeley 1980

Höffe, O. (Hg.): Aristoteles, Die Nikomachische Ethik, Berlin 1995

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (03.10.2014)

Blaženost smrtelných bytostí

atestace

 

 

Zápočet za každý semestr se udílí na základě: (a) úspěšného patronátu nad svěřenou pasáží; (b) aktivní účasti na diskusi na platformě Moodle.

 

I.                   Úkolem patrona (či patronů, pokud pracují ve dvojici) je:

1.      V týdnu, který předchází jeho patronátu, odeslat do úterý (včetně):

a.       Věcný komentář shrnutí zaslaného příslušným patronem (viz níže bod 2.a) v rozsahu  minimálně 100 slov.

b.      Alespoň další dvě doplňující otázky k pasáži předepsané na tento týden.

2.      V týdnu, který předchází jeho patronátu, odeslat do neděle (včetně):

    1. Shrnutíjemu svěřené pasáže v rozsahu 400-600 slov, které musí obsahovat: (i) velmi stručné zasazení svěřené pasáže do celku dialogu s důrazem na návaznost na předcházející pasáže; (ii) členění pasáže (je možné zmínit různé alternativy); (iii) hlavní myšlenky a argumenty pasáže (iv) výběr textu, který budeme v rámci seminárního sezení číst (z formálního hlediska pak jméno patrona, datum konání semináře a paginaci příslušné označení pasáže.
    2. Minimálně tři hlavní otázky, které se podle jeho přesvědčení k této pasáži váží.

3.      Být připraven pomoci vedoucímu kursu vést seminární sezení věnované jemu svěřené pasáži.

4.      Účastnit sev týdnu jeho patronátu a v týdnu, který tomuto týdnu předchází, dvou diskusních seminářů, které se konají v pátek od 14,15 do 15,30 v místnosti 218, v nichž se hlouběji probírají navržené otázky a odpovědi na ně zveřejněné na Moodle (případně další problémy svázané s naším textem).

  1. V týdnu, který následuje po jeho patronátu, odeslat do středy (včetně) upravené či přepracované shrnutí jemu svěřené pasáže na základě uskutečněné diskuse a seminárního sezení (v rozsahu 400-600 slov).

 

II.                Aktivní účast v diskusi na Moodle předpokládáodpovědět (či jiným smysluplným způsobem reagovat) každý týden do čtvrtečního poledne alespoň na dvě výše zmíněné otázky.

 

 

------------------

 

Pro účely semináře byla kromě kursu na platformě Moodle zřízena také stránka na serveru Dropbox (www.dropbox.com), na níž budou postupně zveřejněny všechny materiály k jednotlivým tématům (shrnutí pasáže, komentář tohoto shrnutí atd., ale také sekundární literatura apod.).

Pozvání na tuto stránku obdrží všichni účastníci, kteří Štěpánovi Špinkovi dodají své e-maily (písemně na semináři, případně na e-mailovou adresu stepan.spinka@volny.cz). K přístupu na tuto stránku je zapotřebí vytvořit si (po pozvání) svůj účet na tomto serveru (kromě jména a e-mailu nejsou požadovány žádné další Vaše údaje), není však nutné instalovat si stejnojmenný zálohovací program (byť tuto možnost lze doporučit, neboť se tak pro Vás zjednoduší synchronizace). Přihlášení účastníci mohou na tuto stránku také vyvěšovat své diskusní příspěvky a další materiály. Žádné vyvěšené materiály však, prosím, nemažte!

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (03.10.2014)

Zímní semestr bude věnován I-III knize Etiky Nikomachovy, letní poté knihám VI a X.

rozdělení seminářů na ZS 2014/2015

 

 

3.10.      EN I,1-3 (1)

10.10.    EN I,4-6 (2-4)

7.10.    EN I,7 (5-7

24. 10.   EN I,8-10 (8-11a)

 

31.10.    EN I,11-13 (11b-13)

 

 

14.11.    EN II,1-2 (1-2a)

 

21.11.    EN II,4-5 (3-4)

 

28.11.    EN II,6-7 (5-7)

 

 

5.12.      EN II,8-9 (8-9)

 

 

12.12.    EN III,1 (1-3)

 

19.12.    EN III,2-3 (4-5)

 

9.1.        EN III,4-5 (6-8)

 

 

 

 

 

 

Blaženost smrtelných bytostí

(literatura)

 

 

 

Texty:

 

Aristoteles: Ethica Nicomachea (ed. I. Bywater), Oxford Classical Texts, Oxford 1894

Aristoteles: Ethica eudemia (ed. R.Walzer), Oxford Classical Texts, Oxford 1991

Aristoteles (?): Magna Moralia (ed. F. Susemihl), Teubner, Lipsko 1883

 

 

Překlady, průběžné komentáře:

 

Pracovat budeme především s pracovními překlady Jaroslava Rytíře a Matyáše Havrdy (u knih, kde již jsou k dispozici), které budou vyvěšeny v SIS, Moodle i na Dropboxu.

 

A. Kříž: Aristotelés, Etika Níkomachova, Praha 1996

 

Aspasius: On Aristotle Nicomachean Ethics, London 2006

 

R. A.Gauthier, J. Y. Jolif: L’Ethique à Nicomaque. Louvain-Paris 1970

 

Reeve, C.D.C.: Aristotle : Nicomachean Ethics, Indianopolis/Cambridge 2014

T. Irwin: Aristotle, Nicomachean Ethics, Indianopolis 1985

Ch. Rowe, S. Broadie: Aristotle, Nicomachean Ethics, Oxford 2002

H. H. Joachim: The Nicomachean Ethics, Oxford 1951

W. D. Ross: Nicomachean Ethics, in: J Barnes (ed.): The Complete Works of Aristotle, Princeton 1984

 

O. Gigon: Aristoteles, Nikomachische Ethik, München 1972

F. Dirlmeier: Aristoteles, Nikomachische Ethik, Berlin 1956

 

Úvody, interprtace, sborníky

 

U. Wolf: Aristoteles‘ Nikomachische Ethik, Darmstadt 2002

D. Bostock: Aristotle’s Ethics, Oxford 2000

S. Broadie, Ethics with Aristotle, Oxford 1991

R. Kraut: Aristotle on the Human Good, New Jersey 1989

A. Kenny: Aristotle on the Perfect Life, Oxford 1992

Reeve, C.D.C.: Practices of Reason, Oxford 1992

G. Richardson-Lear: Happy Lives and the Highest Good: An Essay on Aristotle's Nicomachean Ethics, Princeton 2004

Rorty, A. O. (ed.). Essays on Aristotle's Ethics, Berkeley 1980

Höffe, O. (Hg.): Aristoteles, Die Nikomachische Ethik, Berlin 1995

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK