PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Antická filosofie I - seminář B - AFS100645
Anglický název: Ancient philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Korekvizity : AFS100643
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (15.09.2014)
Cílem semináře je seznámení se základními podobami helénistické filosofie včetně její návaznosti na presokratické myslitele i autory klasického období (zejména Platóna a Aristotela).

Seminář je součástí kurzu Antická filosofie I a nepředpokládá hlubší předběžné znalosti. Je možné zapisovat ho i jako výběrový kurz.
Literatura
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (10.02.2015)

Primární texty:

(1) Epikúros List Hérodotovi (Díogenés Laertios X, 35-83; č. př. 395-408) (ZS)

(2) Cicero O přirozenosti bohů, II. kniha - s doplněním přehledu stoického systému podle Díogena Laertia VII, 39-159 (č. př. str. 269-301) a vybranými pasáže z Ciceronových
 spisů O povinnostech a O nejvyšším dobru a zlu (LS)

(3) Sextus Empiricus, Základy pyrrhónské skepse I, 1-14 (LS)

Překlady i originály těchto textů jsou k dispozici v semestrálním aparátu a/nebo prezenčním fondu studovny ÚFaRu (k edicím jednotlivých textů viz více v úvodním semináři).

 

Základní sekundární literatura (k dispozici v semestrálním aparátu a/nebo prezenčním fondu studovny ÚFaRu):

- A. A. Long, Hellénistická filosofie: stoikové, epikurejci, skeptikové, Praha, Oikúmené, 2003

- John M. Rist, Stoická filosofie, Praha, Oikúmené, 1998

- Brad Inwood (ed.), The Cambridge companion to the stoics, Cambridge, Cambridge University Press, 2003

- Tim O'Keefe, Epicureanism, Durham, Acumen, 2010

- Alan Bailey, Sextus Empiricus and Pyrrhonean scepticism, Oxford, Clarendon Press, 2002

- A. A. Long a David Sedley, The Hellenistic Philosophers, Cambridge, Cambidge University Press, 1987.

 

Doplňující sekundární literatura - ve formě článků v PDF - bude k dispozici přímo v popisu kurzu v SISu (pro zapsané studenty).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (16.03.2015)

Podmínkou získání atestu je aktivní účast v semináři plus referát nebo písemná práce v rozsahu 5-7 normostran (za jeden semestr), případně 10-15 normostran (za dva semestry).

Referáty - seminář Hellénistická filosofie, zimní semestr 2014-15:

Epikúros, List Hérodotovi: §§ 56-59; §§ 63-68 (duše); §§ 69-73 (akcidenty, čas); §§ 75-76 plus Lucretius O povaze věcí V, 1030-1090 (jména, řeč); Susanne Bobzien, "Moral responsibility and moral development in Epicurus’ philosophy", in Burkhard Reis (ed.), The Virtuous Life in Greek Ethics, Cambridge University Press, 2006, 206-229; Panos Dimas, "Our Death", Rhizomata 2, 2014.

Referáty letní semestr (stoicismus):

(1) David Sedley, "Matter in Hellenistic Philosophy" (PŘIDĚLENO)

(2) Cicero, O přirozenosti bohů II, 5-14 = bohové a stupnice bytostí (PŘIDĚLENO)

(3) David Sedley, "The Origins of Stoic God" (PŘIDĚLENO)

(4) Dirk Baltzly, "Stoic pantheism"

(5) Cicero O nejvyšším dobru a zlu III, v, 16 - ix, 31 = oikeiósis a nejvyšší dobro (PŘIDĚLENO)

(6) Julia Annas, "Ethics in Stoic Philosophy" (PŘIDĚLENO)

(7) Cicero, O povinnostech I, 3-4, plus  Díogenés Laertios VII, 85-89 plus Cicero, O povinnostech III, 6-8 = povinnosti, cíl jednání a otázka prospěchu (PŘIDĚLENO)

(8) Díogenés Laertios VII, 101-110 = věci dobré, zlé, nerozhodující (PŘIDĚLENO)

(9) Díogenés Laertios VII, 49-51 plus Tad Brennan, Stoic Life. Emotions, Duties and Fate, s. 51-81 = představa, uchopující představa, mínění

(10) Susanne Bobzien, "Early Stoic Determinism" (PŘIDĚLENO)

(11) Tad Brennan, "The Old Stoic Theory of Emotions"

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (10.02.2015)

Cílem semináře je seznámení se základními podobami helénistické filosofie včetně její návaznosti na presokratické myslitele i autory klasického období (zejména Platóna a Aristotela). První semestr bude věnován četbě Epikúrova Listu Hérodotovi, s důrazem na základy epikurejské fyziky a doplňujícím výkladem jejího významu pro etiku, která je deklarovanou korunou epikurejského systému. Druhý semestr bude věnován stoické filosofii na základě Ciceronova dialogu O přirozenosti bohů, jehož II. kniha představuje stoický pohled na účelné uspořádání světa. Také v tomto případě bude doplňující výklad zaměřen na propojení tohoto pohledu s etickým směřováním stoicismu. Závěr roku bude věnován tzv. pyrrhónské skepsi jako kritice filosofických systémů a jiné cestě k hledanému klidu duše.

Seminář je součástí kurzu Antická filosofie I a nepředpokládá hlubší předběžné znalosti. Je možné zapisovat ho i jako výběrový kurz.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK