PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Logika (Bc1 ) - AFS100002
Anglický název: Logic
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4931
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Záměnnost : AFS100599
Je záměnnost pro: AFS400001
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout vzorovy test.pdf Vzorový test doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (28.01.2004)
Základní kurs logiky pro studenty filosofie.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (23.09.2018)

Kolman. Vojtěch; Punčochář, Vít, Formy jazyka. Úvod do logiky a její filosofie. Filosofia, Praha 2015.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (20.11.2016)

Požadavky k zápočtu i ke zkoušce jsou dány celým objemem probrané látky, vzorové testy a otázky ke zkoušce budou probírány v rámci Rozšiřujícího cvičení. Doporučuje se pravidelná účast s nejvýše třemi absencemi.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vít Punčochář, Ph.D. (28.09.2011)

V zimním semestru bude probrána sémantika klasické výrokové logiky s důrazem na základní sémantické pojmy jako je úplnost množiny spojek, logická pravda, logické vyplývání, logická ekvivalence, dualita. Následovat bude axiomatizace výrokové logiky. V závěru semestru se budeme věnovat sylogistice a základům teorie množin. Stručně zmíněny budou také některé neklasické logiky.

Hlavním tématem letního semestru bude klasická predikátová logika s důrazem na přesnou formulaci Tarského definice pravdy a na ní vystavěné sémantické pojmy. Zformulujeme metodu sémantických stromů pro výrokovou i predikátovou logiku a dokážeme její úplnost. Všechna témata budou probrána s ohledem na jejich filosofické aspekty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK