PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Logika (Bc2) - AFS400001
Anglický název: Logic (BA, double-subject)
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AFS100002
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=4931
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Záměnnost : AFS100002
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Vzorovy test.pdf Vzorový test doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (20.11.2016)

 

Požadavky k zápočtu jsou dány celým objemem probrané látky, vzorové testy a otázky ke zkoušce budou probírány v rámci Rozšiřujícího cvičení. Doporučuje se pravidelná účast s nejvýše třemi absencemi.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vít Punčochář, Ph.D. (28.09.2011)

V kurzu bude probrána sémantika klasické výrokové logiky s důrazem na základní sémantické pojmy jako je úplnost množiny spojek, logická pravda, logické vyplývání, logická ekvivalence, dualita. Následovat bude axiomatizace výrokové logiky. V závěru semestru se budeme věnovat sylogistice a základům teorie množin. Stručně zmíněny budou také některé neklasické logiky. Všechna témata budou probrána s ohledem na jejich filosofické aspekty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK