PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Logika (Bc1 od 2011/12) - AFS100599
Anglický název: Logic (BA, single-subject)
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AFS100002
Garant: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Je záměnnost pro: AFS100002
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Vít Punčochář, Ph.D. (28.09.2011)
Základní kurs logiky pro studenty filosofie.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Vít Punčochář, Ph.D. (28.09.2011)

Požadavky k zápočtu i ke zkoušce jsou podrobně popsány na http://potkan.info/atestace.htm

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vít Punčochář, Ph.D. (28.09.2011)

V zimním semestru bude probrána sémantika klasické výrokové logiky s důrazem na základní sémantické pojmy jako je úplnost množiny spojek, logická pravda, logické vyplývání, logická ekvivalence, dualita. Následovat bude axiomatizace výrokové logiky. V závěru semestru se budeme věnovat sylogistice a základům teorie množin. Stručně zmíněny budou také některé neklasické logiky.

Hlavním tématem letního semestru bude klasická predikátová logika s důrazem na přesnou formulaci Tarského definice pravdy a na ní vystavěné sémantické pojmy. Zformulujeme metodu sémantických stromů pro výrokovou i predikátovou logiku a dokážeme její úplnost. Všechna témata budou probrána s ohledem na jejich filosofické aspekty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK