PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář - ADV100010
Anglický název: Bachelor Thesis Seminar
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Prerekvizity : ADV100008, ADV100009
Je záměnnost pro: ADV1P011
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (22.02.2024)
Předmět je určen studentům 3. ročníku bakalářského studijního programu. V rámci stanoveného setkání budou
po konzultaci se školitelem studenti prezentovat výzkumný záměr bakalářské práce před svými kolegy. Prezentace
v ZS 2023 se budou konat 27.11. Termín prezentací v letním semestru bude 4.3,. Studenti v LS odevzdávají
školiteli třetinu až polovinu první verze textu (15-20 normostran) do 1.3..


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK