PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obhajoba ročníkové práce - ADV100009
Anglický název: Defense of Annual Thesis
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: ADV100010
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (23.09.2022)
Náplní druhé části povinného kurzu ročníková práce je napsání/dopsání ročníkové práce. Psaní práce je
provázeno pravidelnými konzultacemi se školitelem. Předmět je zakončen veřejnou obhajobou, která se od ak.
roku 2022/23 bude opět konat pouze ve zkouškovém období ZS a v červnovém termínu LS. Pro přijetí práce k
obhajobě by měla být práce odevzdána nejpozději 14 dní před termínem obhajob. Práce na ročníkové práci by
měla být kontinulální. Pokud se studentům nepodaří práci obhájit ve 2. ročníku, může ji obhajovat ve 3. ročníku.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK