PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Nauka o textu a stylu - ABO300034
Anglický název: Text and Style Theory
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ACN500037
Garant: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Prerekvizity : {Jazykový proseminář}, ABO100930, ABO100932
Záměnnost : ABO300940
Je záměnnost pro: ABO300940
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Informace o "poobratovém" směřování lingvistiky a o jejích přístupech ke komunikaci, textu a stylu. U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.
Poslední úprava: Hudáková Andrea, Mgr., Ph.D. (05.10.2011)
Cíl předmětu

Seznámit studenty s lingvistickými poznatky o textu, stylu a komunikaci.

Poslední úprava: Hudáková Andrea, Mgr., Ph.D. (05.10.2011)
Literatura

Hoffmannová, J. Stylistika a .... Současná situace stylistiky. Praha: Trizonia, 1997.

Jelínek, M. Stylistika. Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995, s. 701-782.

Chloupek, J. ; Krčmová, M.; Minářová, E. Stylistické minimum. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1987.

Nekula, M. Text. Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995, s. 652-699.

Salzmann, Z. Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. Praha: Nakladatelství AV ČR, 1997, zvl. s. 93-107, 125-139, 173-185.

Poslední úprava: Hudáková Andrea, Mgr., Ph.D. (05.10.2011)
Požadavky ke zkoušce

Důkladná znalost odpřednášené látky a literatury předepsané v sylabu. ZK je písemná (minimální úspěšnost 65 %).

Poslední úprava: Hudáková Andrea, Mgr., Ph.D. (05.10.2011)
Sylabus

Kurs poskytuje vhled do problematiky textu, stylu - a komunikace, v jejímž rámci jsou text a styl nahlíženy. Charakteristika textu a stylu se odvíjí od výkladů o sociální komunikaci (a jejích různých modelech konstruovaných různými vědními disciplínami). Probrány jsou komponenty komunikace, zvl. komunikující subjekty, kód a text. Text je vyložen z hlediska strukturního i funkčního, ve vztahu k produkčním a recepčním procesům, k porozumění a ke smyslu; zvl. pozornost se přitom věnuje odlišení textu a ne-textu (a konstitutivním rysům textu). S textem a (jeho) smyslem je usouvztažněn styl (vztah text - styl - smysl); probrány jsou funkce stylu v textu.

Poslední úprava: Hudáková Andrea, Mgr., Ph.D. (05.10.2011)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK