PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie angličtiny II - AAA230022
Anglický název: Phonetics and Phonology of English II
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130022
Další informace: http://fonetika.ff.cuni.cz/studium/stranky-kurzu/english-phonetics-phonology/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Neslučitelnost : AAA220020, AAA230020
Prerekvizity : AAA130021
Záměnnost : AAA130022, AAA220020, AAA230020
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (01.08.2022)
Dvousemestrální předmět uvádí do popisu segmentální a suprasegmentální zvukové stavby angličtiny. V této druhé části je důraz kladen na standardní přízvuk a rytmus, který je analyzován a procvičován společně se specifickými prvky redukcí a vázání v souvislé řeči. Popisu anglické intonace dominuje aspekt fonologický.
Seminární část kurzu pokračuje v rozvíjení transkripčních a poslechových analýz standardní britské i vlastní výslovnosti.

Stránka kurzu:
http://fonetika.ff.cuni.cz/studium/stranky-kurzu/english-phonetics-phonology/
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (01.08.2022)

Požadavky k zápočtu: min. 70% docházka, aktivní účast v seminářích a plnění krátkých úkolů v MS Teams, seminární práce (poslechová analýza), závěrečný test (teoretická a transkripční část), správná výslovnost na segmentální a prozodické úrovni (ve spontánní řečové produkci).
Pro složení zápočtu jsou poskytnuty dva opravné termíny.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (01.08.2022)

Základní literatura:

Roach, P. (2000 / 2009, 3rd/4th edition). English Phonetics and Phonology. Cambridge University Press.

Cruttenden, A. (2014, 8th edition). Gimson's Pronunciation of English. Routledge.

Volín, J. (2002). IPA-Based Transcription for Czech Students of English. Karolinum.

Wells, J.C. (2008). Longman Pronunciation Dictionary. Longman.

Doplňková literatura:

Skarnitzl, R., Šturm, P. a Volín, J. (2016). Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis češtiny. Karolinum.

Wells, J. C. (2006). English Intonation: An Introduction. Cambridge University Press.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (01.08.2022)

Hlavní témata:

  • Tok spojité řeči, vázání
  • Melodický inventář angličtiny a intonační struktura prozodické fráze
  • Funkce intonace
  • Samohláskové redukce a neutralizace systémových protikladů
  • Slabé formy gramatických slov
  • Slovní přízvuk
  • Přízvuk v lexikálních derivacích a kompozitech
  • Rytmická struktura promluvy a eurytmie


Součástí práce v předmětu je průběžné ověřování výslovnostních a deskriptivních dovedností studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK