PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie angličtiny I - AAA230021
Anglický název: Phonetics and Phonology of English I
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130021
Další informace: http://fonetika.ff.cuni.cz/studium/stranky-kurzu/english-phonetics-phonology/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Neslučitelnost : AAA220020, AAA230020
Záměnnost : AAA130021, AAA220020, AAA230020
Je záměnnost pro: AAA130021
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (12.03.2017)

Dvousemestrální předmět uvádí do popisu segmentální a suprasegmentální zvukové stavby angličtiny. V první části se studenti seznámí se systémem anglických hlásek především z hlediska artikulačního a percepčního. Současně s popisem jednotlivých zvukových segmentů jsou uvedeny i základní ortografické principy moderní angličtiny. Kurz se zaměří i na fonologické procesy, k nimž v souvislé řeči dochází, jako je koartikulace, asimilace či elize.
Seminární část kurzu se věnuje budování dovedností spojených s analýzou výslovnosti angličtiny, a to výslovnosti britské standardní i vlastní. Jedná se o propojení transkripčních dovedností a poslechové analýzy v podobě seminární práce.

Požadavky k zápočtu: min. 70% docházka a aktivní účast v seminářích, 2 krátké testy, seminární práce (transkripční a poslechová analýza), správná výslovnost na segmentální úrovni.
Pro složení zápočtu jsou poskytnuty celkově dva opravné termíny.

http://fonetika.ff.cuni.cz/studium/stranky-kurzu/english-phonetics-phonology/
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (04.10.2016)

Základní literatura:

Roach, P. (2000 / 2009). English Phonetics and Phonology. 
                Third / Fourth Edition. Cambridge: CUP.

Cruttenden, A. (2014). Gimson's Pronunciation of English. 
                Eighth Edition. London: Routledge.

Volín, J. (2002). IPA-Based Transcription for Czech Students of English. 
                Praha: Karolinum.

Wells, J.C. (2008). Longman Pronunciation Dictionary. 
                Harlow: Longman.

Doplňková literatura:

Skarnitzl, R., Šturm, P. a Volín, J. (2016). Zvuková báze řečové komunikace. Praha: Karolinum.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (01.07.2015)

* Rozpis hlavních témat:
Předmět fonetiky jako vědního oboru
Zvuková stránka komunikačního procesu
Řečové orgány
Samohláskový systém, samohlásky základní
Diftongy, samohlásky modifikované
Souhláskový systém, fonetické rysy
Explozívy
Frikativy
Afrikáty a nazály
Aproximanty
Asimilace a koartikulace
Elize hlásekSoučástí práce v předmětu je průběžné ověřování vytváření nových artikulačních a s nimi úzce spojených deskriptivních dovedností studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK