PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dějiny anglického jazyka II - AAA130072
Anglický název: History of the English Language II
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / 45 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=649
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Mgr. Jiřina Popelíková
Vyučující: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Prerekvizity : AAA130071
Záměnnost : AAA130070
Je záměnnost pro: AAA230072
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (13.01.2016)

Přednáška se v přehledu zabývá vnějšími i vnitřními dějinami angličtiny s důrazem jednak na nejvýznamnější sociální a
kulturně-historické aspekty tohoto vývoje, jednak na proměnu jazykového systému v rámci lingvistické typologie. V těchto
souvislostech a s oporou v biblických textech se probírá období staroanglické (7.-11. století), středoanglické (11.- 15.
století) a raně novoanglické (15.-18-století). Smyslem kursu je zprostředkovat studentům pochopení základních
diachronních souvislostí a přirozeně tak doplňovat ostatní lingvistické discipliny, jež se zabývají synchronním popisem
angličtiny. Seminář, zaměřený jako pokračovací k přednášce "Historický vývoj anglického jazyka", probírá témata
přednášky soustavněji, podrobněji a na vyšší teoretické úrovni. Práce v semináři zahrnuje jak četbu a filologickou analýzu
většího počtu historických biblických textů, tak prezentaci vybraných teoretických problémů z odborné literatury s diskusí a
aplikací na konkrétní jazykový materiál ve cvičeních.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)

 The total number of points to be gained throughout the two semesters is 100 and consists of:

-up to 4pts for each of the 6 in-class tests (max 24 in total);
-up to 3pts for each of the 6 assignements(max 18 in total);
-up to 58 pts for the final written exam.

To pass the exam, min. of 24 points is also required in the final exam.
To pass for credit "
zápočet" at the end of the semester, min. 14 points is required for the respective semester.
(the grading of the exam "zkouška" being: 88-100 pts - A/1; 77-87 pts - B/2; 66-76 pts - C/3 and less then 66 - Fail )

Double subject Studies: Credit is based on the final test: 45-50 pts - A/1; 39-44 pts - B/2; 33-38 pts - C/3 and less then 33 - Fail.
Erasmus students taking only one semester follow the same system described above, but with a written exam after the first/second semester and half the pts required for the particular grade.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

 

 

Literatura
Poslední úprava: UAAMALAM (14.06.2010)

Povinná literatura:
Barber, Charles, The English Language. A Historical Introduction (Cambridge: Cambridge UP, 1993)

Campbell, Lyle, Historical Linguistics: An Introduction (Edinburgh: Edinburgh UP, 1998)

Fisiak, Jacek, An Outline History of English. Vol. 1: External History (Poznan, 1995)

Kavka, S. J.: Past and Present of the English Language, University of Ostrava, Faculty of Arts, 2007.

Millward, C.M.: A Biography of the English Language, 2nd ed., Fort Worth: Harcourt Brace, 1996.

Vachek, J.: Standard English in Historical Perspective, Praha: SPN, 1991.

Vachek, J.: English Past and Present. An Introductory Course, Praha: SPN, 1991.

Doporučená literatura:
Bauer, Laurie: An Introduction to International Varieties of English, Edinburgh University Press, 2003

Görlach, Manfred: The Linguistic History of English: An Introduction. Macmillan, 1997.

Lass, Roger, The Shape of English. Structure and History (London: Dent, 1987)

Pyles, Thomas - Algeo, John: The Origins and Development of the English Language, New York 1982

Stockwell, R. - Minkova, D.: English Words: History and Structure, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Sylabus
Poslední úprava: UAAMALAM (14.06.2010)

Témata probíraná v semináři:

1. Předmět a smysl historické lingvistiky. Lingvistika a filologie.

2. Genetická příbuznost mezi jazyky. Metody v historické lingvistice.

3. Jazyková typologie.

4. Strukturní typ angličtiny a jeho proměna v čase.

5. Grafika moderní angličtiny z historického hlediska.

6. Výslovnost moderní angličtiny z historického hlediska.

7. Morfologický systém moderní angličtiny z historického hlediska.

8. Syntax moderní angličtiny z historického hlediska.

9. Slovotvorba moderní angličtiny z historického hlediska.

10. Slovní zásoba angličtiny ve světle historie.

11. Jazyková změna ve fonologii, morfologii a syntaxi. Jazyková analogie.

12. Lexikální a sémantická změna.

13. Kontakt mezi jazyky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK