PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dějiny anglického jazyka II - AAA130072
Anglický název: History of the English Language II
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / 45 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=649
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Mgr. Jiřina Popelíková
Vyučující: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Prerekvizity : AAA130071
Záměnnost : AAA130070
Je záměnnost pro: AAA230072
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (10.04.2018)

Přednáška se v přehledu zabývá vnějšími i vnitřními dějinami angličtiny s důrazem jednak na nejvýznamnější sociální a kulturně-historické aspekty tohoto vývoje, jednak na proměnu jazykového systému v rámci lingvistické typologie. V těchto souvislostech a s oporou v biblických textech se probírá období staroanglické (7.-11. století), středoanglické (11.- 15. století), raně novoanglické (15.-18. století) a období pozdně novoanglické (19.-20. století). Smyslem kursu je zprostředkovat studentům pochopení základních diachronních souvislostí a přirozeně tak doplňovat ostatní lingvistické discipliny, jež se zabývají synchronním popisem angličtiny. Seminář, zaměřený jako pokračovací k přednášce "Historický vývoj anglického jazyka", probírá témata přednášky soustavněji, podrobněji a na vyšší teoretické úrovni. Práce v semináři zahrnuje jak četbu a filologickou analýzu většího počtu historických biblických textů, tak prezentaci vybraných teoretických problémů z odborné literatury s diskusí a aplikací na konkrétní jazykový materiál ve cvičeních. Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)

 The total number of points to be gained throughout the two semesters is 100 and consists of:

-up to 4pts for each of the 6 in-class tests (max 24 in total);
-up to 3pts for each of the 6 assignements(max 18 in total);
-up to 58 pts for the final written exam.

To pass the exam, min. of 24 points is also required in the final exam.
To pass for credit "
zápočet" at the end of the semester, min. 14 points is required for the respective semester.
(the grading of the exam "zkouška" being: 88-100 pts - A/1; 77-87 pts - B/2; 66-76 pts - C/3 and less then 66 - Fail )

Double subject Studies: Credit is based on the final test: 45-50 pts - A/1; 39-44 pts - B/2; 33-38 pts - C/3 and less then 33 - Fail.
Erasmus students taking only one semester follow the same system described above, but with a written exam after the first/second semester and half the pts required for the particular grade.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

 

 

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (10.04.2018)

Literatura:

  • Bright, James Wilson, Frederic Gomes Cassidy, and Dick Ringler. Bright's Old English Grammar & Reader. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971

  • Campbell, Lyle. Historical Linguistics: An Introduction. Edinburgh University Press, 1998

  • Lass, Roger. The Shape of English: Structure and History. London: Dent 1987

  • Skalička, Vladimír and Petr Sgall. "Praguian typology of languages". In: Luelsdorff, Philip A. (ed.) Prague School of structural and functional linguistics: A short introduction. Amsterdam: John Benjamins, 1994. pp. 333–357

  • Vachek, J.: Standard English in Historical Perspective, Praha: SPN, 1991.

  • Vachek, J.: English Past and Present. An Introductory Course, Praha: SPN, 1991.

Sylabus
Poslední úprava: UAAMALAM (14.06.2010)

Témata probíraná v semináři:

1. Předmět a smysl historické lingvistiky. Lingvistika a filologie.

2. Genetická příbuznost mezi jazyky. Metody v historické lingvistice.

3. Jazyková typologie.

4. Strukturní typ angličtiny a jeho proměna v čase.

5. Grafika moderní angličtiny z historického hlediska.

6. Výslovnost moderní angličtiny z historického hlediska.

7. Morfologický systém moderní angličtiny z historického hlediska.

8. Syntax moderní angličtiny z historického hlediska.

9. Slovotvorba moderní angličtiny z historického hlediska.

10. Slovní zásoba angličtiny ve světle historie.

11. Jazyková změna ve fonologii, morfologii a syntaxi. Jazyková analogie.

12. Lexikální a sémantická změna.

13. Kontakt mezi jazyky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK