PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny anglického jazyka - AAA130070
Anglický název: History of the English Language
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z [HT]
letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA100300
Garant: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Je záměnnost pro: AAA130071, AAA130072
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)
Přednáška se v přehledu zabývá vnějšími i vnitřními dějinami angličtiny s důrazem jednak na nejvýznamnější sociální a
kulturně-historické aspekty tohoto vývoje, jednak na proměnu jazykového systému v rámci lingvistické typologie. V těchto
souvislostech a s oporou v biblických textech se probírá období staroanglické (7.-11. století), středoanglické (11.- 15.
století) a raně novoanglické (15.-18-století). Smyslem kursu je zprostředkovat studentům pochopení základních
diachronních souvislostí a přirozeně tak doplňovat ostatní lingvistické discipliny, jež se zabývají synchronním popisem
angličtiny. Seminář, zaměřený jako pokračovací k přednášce "Historický vývoj anglického jazyka", probírá témata
přednášky soustavněji, podrobněji a na vyšší teoretické úrovni. Práce v semináři zahrnuje jak četbu a filologickou analýzu
většího počtu historických biblických textů, tak prezentaci vybraných teoretických problémů z odborné literatury s diskusí a
aplikací na konkrétní jazykový materiál ve cvičeních.
Literatura
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)
Povinná literatura:
Barber, Charles, The English Language. A Historical Introduction (Cambridge: Cambridge UP, 1993)

Campbell, Lyle, Historical Linguistics: An Introduction (Edinburgh: Edinburgh UP, 1998)

Fisiak, Jacek, An Outline History of English. Vol. 1: External History (Poznan, 1995)

Kavka, S. J.: Past and Present of the English Language, University of Ostrava, Faculty of Arts, 2007.

Millward, C.M.: A Biography of the English Language, 2nd ed., Fort Worth: Harcourt Brace, 1996.

Vachek, J.: Standard English in Historical Perspective, Praha: SPN, 1991.

Vachek, J.: English Past and Present. An Introductory Course, Praha: SPN, 1991.

Doporučená literatura:
Bauer, Laurie: An Introduction to International Varieties of English, Edinburgh University Press, 2003

Görlach, Manfred: The Linguistic History of English: An Introduction. Macmillan, 1997.

Lass, Roger, The Shape of English. Structure and History (London: Dent, 1987)

Pyles, Thomas - Algeo, John: The Origins and Development of the English Language, New York 1982

Stockwell, R. - Minkova, D.: English Words: History and Structure, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Sylabus
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)

Témata probíraná v semináři:

1. Předmět a smysl historické lingvistiky. Lingvistika a filologie.

2. Genetická příbuznost mezi jazyky. Metody v historické lingvistice.

3. Jazyková typologie.

4. Strukturní typ angličtiny a jeho proměna v čase.

5. Grafika moderní angličtiny z historického hlediska.

6. Výslovnost moderní angličtiny z historického hlediska.

7. Morfologický systém moderní angličtiny z historického hlediska.

8. Syntax moderní angličtiny z historického hlediska.

9. Slovotvorba moderní angličtiny z historického hlediska.

10. Slovní zásoba angličtiny ve světle historie.

11. Jazyková změna ve fonologii, morfologii a syntaxi. Jazyková analogie.

12. Lexikální a sémantická změna.

13. Kontakt mezi jazyky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK