SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social Economy - YMN06PPLI
Title: Sociální ekonomika
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2015
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: YMN06PPLI
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Interchangeability : YMN013
Is interchangeable with: YMN83P2P0, YMN33SESP, YMN03SESP, YMN013
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Bc. Lenka Lukešová (26.05.2011)
With a special emphasis on the studies and publications provided by EMES European Research Network, this course introduces some of the definitions of social economy and social enterprise, as well as the European Commission's attitude towards this issue. It focuses on analysing the economic conditions suitable for the implementation of this concept within the Czech Republic, and helps students gain insight into the legal and economic principles of current civil sector organisations, and into the possible employment of the principles of social enterprise in practice. Finally, the course is concerned with the past and the present of co-operatives, and business essentials.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (20.01.2014)

 

Na některých hodinách bude vyžadovaná od studentů četba z literatury vložené v Moodle.

Atestace (zkouška) bude spočívat v hodnocení přípravy na hodiny a v úspěšném zodpovězení otázek v písemném testu.

Otázky budou z přednášek a z obsahu literatury vložené v Moodle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syllabus - Czech
Last update: FEJFAPET (16.01.2015)

Kurz se v letním semestru 2014/15 nevyučuje.

 

Osnova - výuka se koná v blocích.

 

24. 2. 15:30-18:20 hod. SPOJENO SE CVIČENÍM (zadání)

Tradice třetího sektoru, heterogenní smíšená ekonomika a ekonomický význam třetího sektoru, sociální ekonomika, definování sociální ekonomiky, trojí prospěch, oblasti sociální ekonomiky

 8. 3. 9:30 - 12:30 hod.   Družstva a družstevnictví v zahraničí a v ČR   (Jiří Svoboda) - společná výuka pro prezenční a pro kombinovanou formu

10. 3. 15:30-18:20 hod. Podpora sociální ekonomiky v Evropské unii, sociální podnikání a sociální podnik, definování sociálních podniků a sociálního podnikání v USA a v Evropě

24. 3. 15:30-18:20 hod. Sociální ekonomika a sociální podniky, výzkum sociální ekonomiky a sociálních podniků

28. 4. 15:30-18:20 hod. Dopady působení sociálních podniků, evropské výzvy pro sociální podnikání

12. 5. 9:30 - 15:30 hod. CVIČENÍ

17. 5. 9:30 - 12:30 hod. Sociální ekonomika a sociální podnikání v České republice (Petra Francová) -  společná výuka pro prezenční a pro kombinovanou formu

 

 

 

 

 

Entry requirements -
Last update: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (01.05.2008)

Do not require

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html