SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Economics and Law II. - YMN83P2P0
Title: Ekonomie a právo pro občanský sektor II.
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2007
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: MN83P2P0I
Pre-requisite : YMN83P1C0, YMN83P1P0, YMN83P1S0
Interchangeability : YMN06PPLI, YMN83P2N1
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: JOSIFKO (09.01.2008)
Society can be analysed as a product of the public sector (state), as the private sector (market) and as the civil sector (non-governmental and non-profit sector). What distinguishes a civil society from private and public sectors is the fact that the organisations it includes have been established on the basis of shared values and interests of a group of citizens and of those who support them. These civil organisations are independent of the state and the market, and embrace diverse types of groups, associations, unions and societies. Civil sector is identified with social economy, which reflects new types and organizational forms of companies. In the Czech Republic today, the civil sector comprises of organizations that are non-governmental, private, public-serving, self-governing, and having a voluntary, grass root nature. They cultivate values such as mutual support, benevolence, solidarity, philanthropy, but also participation of citizens in decision-making processes concerning public matters. Civil sector organizations specialising in education, healthcare, social services, culture and leisure and recreation activities are the most numerous ones.
Syllabus - Czech
Last update: JOSIFKO (09.01.2008)

Sociální ekonomie v Evropské unii

Sociální ekonomie koncepce a praxe

Družstva a družstevnictví - minulost, současnost a budoucnost v ČR

Subjekty na pomezí občanského sektoru

Zastřešující organizace v občanském sektoru

Výzkumy třetího sektoru

Problémy občanského sektoru, vize dalšího vývoje

Národní účty a statistika: Centrum pro výzkum neziskového sektoru

Národní akční plán sociálního začleňování 2004 - 2006


Literatura:

Dohnalová, Marie Anderle, Petr, ed. (2002): Občanský sektor: Úvahy a souvislosti. Moravský Beroun: Moravská expedice.

Dohnalová Marie Malina Jaroslav Müller Karel: Občanská společnost: Minulost současnost budoucnost. Brno: Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Akademické nakladatelství CERM v Brně, Masarykova univerzita v Brně, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA v Brně.

Dohnalová, Marie (2004): Antropologie občanského sektoru. Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Helešic, František (2004): Evropské družstvo. Praha: Družstevní asociace.

Kolektiv (2004): Rozvoj územní veřejné správy v souvislosti se vstupem ČR do EU. Praha: MV ČR.

Rektořík, Jaroslav (2001): Organizace neziskového sektoru (Základy ekonomiky, teorie a řízení). Praha: Ekopress.

Malach, Antonín Šelešovský Jan Ustohal Miroslav (2002): Samosprávné podnikatelské instituce. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta.

Publikace Centra pro výzkum neziskového sektoru.

Národní akční plán sociálního začleňování 2004 - 2006. (2005). Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Entry requirements -
Last update: JOSIFKO (09.01.2008)

Do not require

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html