SubjectsSubjects(version: 942)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social Economy (Distance Learning) - YMN013
Title: Sociální ekonomika (kombinovaná forma)
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2015
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:8/0, Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Old code: YMN06PPLI
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Interchangeability : YMN06PPLI
Is interchangeable with: YMN06PPLI, YMN33SESP, YMN03SESP
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Bc. Lenka Lukešová (26.05.2011)
With a special emphasis on the studies and publications provided by EMES European Research Network, this course introduces some of the definitions of social economy and social enterprise, as well as the European Commission's attitude towards this issue. It focuses on analysing the economic conditions suitable for the implementation of this concept within the Czech Republic, and helps students gain insight into the legal and economic principles of current civil sector organisations, and into the possible employment of the principles of social enterprise in practice. Finally, the course is concerned with the past and the present of co-operatives, and business essentials.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (20.01.2014)

 

Atestace (zkouška) bude spočívat v hodnocení přípravy na hodiny a v úspěšném zodpovězení otázek v písemném testu.

Otázky budou z přednášek a z obsahu literatury vložené v Moodle.

Syllabus - Czech
Last update: FEJFAPET (16.01.2015)

Kurz se v letním semestru 2014/15 nevyučuje.

 

Osnova

I. blok - 8. 3., 9:30 - 12:30 hod.

Družstva a družstevnictví v zahraničí a v ČR   (Jiří Svoboda) - společná výuka pro prezenční a pro kombinovanou formu

 

II. blok - 5. 4., 9:30 - 12:30 hod.

Tradice třetího sektoru

Heterogenní smíšená ekonomika a ekonomický význam třetího sektoru

Sociální ekonomika, definování sociální ekonomiky, trojí prospěch, oblasti sociální ekonomiky

Podpora sociální ekonomiky v Evropské unii

Sociální podnikání a sociální podnik

Definování sociálních podniků a sociálního podnikání v USA a v Evropě

Definování sociálních podniků a sociálního podnikání v Evropě

Sociální ekonomika a sociální podniky

Výzkum sociální ekonomiky a sociálních podniků

 

III. blok - 17. 5., 9:30 - 12:30 hod.

Sociální ekonomika a sociální podnikání v České republice (Petra Francová) -  společná výuka pro prezenční a pro kombinovanou formu

 

 

 

 

Entry requirements - Czech
Last update: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (30.01.2013)

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html