SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social Economy and - YMN03SESP
Title: Sociální ekonomika a sociální podnikání
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: YMN06PPLI
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D.
Interchangeability : YMN013, YMN06PPLI, YMN33SESP
Is interchangeable with: YMN33SESP
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (18.08.2018)
With a special emphasis on the studies and publications provided by EMES European Research Network, this course introduces some of the definitions of social economy and social enterprise, as well as the European Commission's attitude towards this issue. It focuses on analysing the economic conditions suitable for the implementation of this concept within the Czech Republic, and helps students gain insight into the legal and economic principles of current civil sector organisations, and into the possible employment of the principles of social enterprise in practice. Finally, the course is concerned with the past and the present of co-operatives, and business essentials.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (25.08.2021)

 

Atestace (zkouška) bude spočívat v:

- Písemný test

Před napsáním testu studující odevzdá do Moodle čtyři vypracované reflexe dle zadání.

- Splnění úkolu na cvičení

V rámci cvičení studenti budou zpracovávat případovou studii, zadání bude sděleno na prvním cvičení a je uvedeno v Moodle.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (25.08.2021)

 

 Témata přednášek:

 

5. 10.

1) Sociální ekonomika a sociální podnikání

Sociální podniky a jejich ekosystémy v Evropě

Charta sociální ekonomiky

 

 

12. 10.

2) Heterogenní ekonomika a definování sociální ekonomiky

Sociální ekonomika a OOS (Defourny)

Smíšená ekonomika (Defourny)

Heterogenní ekonomika a třetí sektor (Defourny)

Ekonomické teorie třetího sektoru

 

 

19. 10.

3) Podpora sociální ekonomiky v zahraničí

CIRIEC: Nedávný vývoj sociální ekonomiky v Evropské unii – REFLEXE č. 1

Osvědčené postupy ve veřejných politikách týkajících se evropské sociální ekonomiky v období po hospodářské krizi

EMES,  ICSEM Working Papers

SEE

 

26. 10.

4) Modely sociálních podniků ve světě

Typology of Social Enterprise Models (Defourny, Nyssens) – REFLEXE č. 2

 

2. 11.

5) Sociální ekonomika a sociální podnikání v ČR

Právní formy sociálních podniků

Mezinárodní družstevní zásady a ideové principy

 

 

9. 11.

6) Sociální ekonomika a sociální podnikání v ČR

Právní formy sociálních podniků

 

 

16. 11.

7) Tradice sociálních podniků

Typologie "tradic" sociálních podniků (Gordon) -   REFLEXE č. 3

Skovajsa a kol. Občanský sektor: Organizovaná občanská společnost v České republice

Tomáš Baťa – REFLEXE č. 4

 

 

23. 11.

7) Rozpoznávací znaky a modely sociálního podniku

České sociální podnikání – Principy a definice

Modely českých sociálních podniků

 

 

30.11.

8) Integrační sociální podnik

Projekty sociálních podniků v Praze

 

 

7.12.

9) Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce

Agendové vzdělávání

 

 

14.12.

10)  Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce

Strategie sociálního začleňování 2021−2030

Strategický rámec politiky zaměstnanosti do r. 2030

 

 

21.12.

11) Návrh zákona o sociálním podniku

 

 

4. 1.

12) Evropské finance pro sociální podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 Literatura:

DOHNALOVÁ, M. DEVEROVÁ, L., LEGNEROVÁ, K., POSPÍŠILOVÁ, T. Lidské zdroje v sociálních podnicích. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. ISBN 978-80-7552-060-9.

DOHNALOVÁ, M., GURI, D., HRABĚTOVÁ, J., LEGNEROVÁ, K. and ŠLECHTOVÁ, V. Social Enterprise in the Czech Republic.  ICSEM Working Papers, No. 24. 2015. Dostupné na: http://www.iap-socent.be/icsem-working-papers

DOHNALOVÁ, M. – LEGNEROVÁ, K. Výzkum sociálních podniků v ČR - 2014. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2014. 169 s. ISBN 978-80-7416-150-6.

GORDON, M. Typologie "tradic" sociálních podniků. Text vložený v Moodle.

CIRIEC:Nedávný vývoj sociální ekonomiky v Evropské unii. Text vložený v Moodle.

Texty vložené v  Moodle.

Doporučené webové stránky

 

 

 

 

 

Entry requirements -
Last update: FEJFAPET (25.04.2014)

Do not require

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html