SubjectsSubjects(version: 942)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social Economy and Social Entrepreneurship (Distance Learning) - YMN33SESP
Title: Sociální ekonomika a sociální podnikání (kombinovaná forma)
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/2, Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Is provided by: YMN11SEP
Old code: YMN06PPLI
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
JUDr. Lenka Deverová
Interchangeability : YMN013, YMN03SESP, YMN06PPLI
Is interchangeable with: YMN03SESP
Annotation -
Last update: FEJFAPET (25.04.2014)
With a special emphasis on the studies and publications provided by EMES European Research Network, this course introduces some of the definitions of social economy and social enterprise, as well as the European Commission's attitude towards this issue. It focuses on analysing the economic conditions suitable for the implementation of this concept within the Czech Republic, and helps students gain insight into the legal and economic principles of current civil sector organisations, and into the possible employment of the principles of social enterprise in practice. Finally, the course is concerned with the past and the present of co-operatives, and business essentials.
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (08.09.2023)

K druhému a třetímu bloku výuky je důležité předem prostudovat studijní opory v Moodle.

Pro ukončení předmětu je požadováno splnění úkolu na cvičení.

V rámci cvičení studenti budou zpracovávat samostatnou práci, zadání bude sděleno na prvním cvičení. Odevzdání do Moodle do 10. 1. 2024.

Zkouška má podobu písemného testu. V případě hodnocení horší než výborně také ústní rozhovor.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (21.09.2023)

 

 Témata přednášek:

Sociální a solidární ekonomika

Sociální ekonomika - evropské a americké pojetí

Podpora sociální ekonomiky v EU

Sociální podnik - modely sociálního podniku

Teorie sociálního podnikání

“Entrepreneurial non-profits” model sociálního podniku

“Social cooperatives” model sociálního podniku

“Social businesses" model sociálního podniku

“Work Integration” model sociálního podniku

Legislativní rámec sociálního podnikání v ČR 

Ekosystém pro české sociální podnikání

Evropské finance pro sociální podniky

----------------------

Povinná literatura:

Studijní texty vložené v Moodle

Dohnalová, M. Deverová, L., Legnerová, K., Pospíšilová, T. Lidské zdroje v sociálních podnicích. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, vybrané kapitoly

Dohnalová, M. Sociální ekonomika, sociální podnikání: Podnikání pro každého. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012

Dohnalová, M. et al. ‘Social Enterprise in the Czech Republic: Heritage and New Developments‘,  in: Defourny, J., Nyssens, M. (Eds.) Social Enterprise in Central and Eastern Europe. Theory, Models and Practice. Routledge, London, 2021

Entry requirements -
Last update: FEJFAPET (25.04.2014)

Do not require

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html