SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Tourism and Outdoor Sports - PSPP283
Title in English: Kurz turistiky a sportů v přírodě
Guaranteed by: Sporty v přírodě (51-600400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018 to 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:7/0 C [days/semester]
Extent per academic year: 7 [days]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
Guarantor: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D.
Mgr. Lucie Kalkusová
Mgr. Tomáš Brtník
Teacher(s): doc. Jiří Baláš, Ph.D.
Mgr. Tomáš Brtník
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
PaedDr. Tomáš Gnad
PhDr. Matouš Jindra, Ph.D.
Mgr. Jan Kodejška, Ph.D.
Mgr. Lukáš Psohlavec
PaedDr. Mgr. Jiří Šafránek, Ph.D.
Mgr. Adam Zdobinský
Interchangeability : PSPP056, PSPP059, PSPP088, PSPP112
Is pre-requisite for: PSPP205, PSPP220, PSPP322, PSPP120, PSPP287
Is interchangeable with: PSPP283C
Annotation -
Last update: Jiří Krasilov (09.12.2008)
The course covers theory and practice of outdoor pursuits (cycling, cycle-touring, orienteering, climbing, and mountaineering), initiative and co-operative games, ropes courses, basic information about outdoor equipment, safety and environmental education. The course also provides a model programme of outdoor education for schools or leisure centres using experiential learning and adventure.
Literature - Czech
Last update: Jiří Krasilov (09.01.2009)

Neuman, J., Turčová, I.a kol. Turistika a sporty v přírodě. Praha : Portál. 2000.(reedice 2009).

Neuman, J. a kol. Turistika a sporty v přírodě: přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě. 1.vyd. Praha: Portál, 2000. 197 s.

MARTIN, A., TURČOVÁ, I., & NEUMAN, J. The Czech Outdoor Experience: Turistika and connections to Friluftsliv. In Henderson, B., & Vikander, N. (Eds.). Nature First: Outdoor Life the Friluftsliv Way. Toronto: Natural Heritage Books, 2007. ISBN 1897045212.

TURČOVÁ, I., BARTŮNĚK, D., & MARTIN, A. (Eds.). Outdoor Sports in Educational and Recreational Programmes. Proceedings from the 3nd International Mountain and Outdoor Sports Conference, 23-26 November 2006, Hrubá Skála, Czech Republic. Praha: IYNF, 2007. ISBN 80-903577-4-1.

TURČOVÁ, I., & MARTIN, A. J. (Eds.) Proceedings of the 4th International Mountain and Outdoor Sports Conference 24-26 November2008. Hrubá Skála, Czech Republic. Prague: International Young Nature Friends, 2008. (v tisku)

Šafránek, J. Cyklistika pro děti i jejich rodiče. 1.vyd. Praha: Portál, 2000. 211 s.

Neuman, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 1.vyd. Portál: Praha, 1999. 325 s.

Neuman, J., Vomáčko, L. a Vomáčková, S. Překážkové dráhy, lezecké stěny - výchova prožitkem a výzvou. 1.vyd. Portál: Praha, 1999. 315 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Jiří Krasilov (09.01.2009)

Požadavky na zápočet:

  • aktivní účast na všech programových oblastech kursu.
  • zvládnutí dovedností ve vybraných sportech a aktivitách.
  • testy teoretických znalostí a vybraných dovedností.

Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (07.01.2009)

Přednášky:

1. Úvod do kursu - bezpečnostní předpisy, organizace a didaktické postupy, funkce prožitku a zkušeností.

2. Výchovné aplikace aktivit v přírodě.

3. Cyklistika a cykloturistika.

4. Orientace a orientační běh.

5. Teorie hry, hry v přírodě a iniciativní hry.

6. Cvičení v přírodě a lanové překážkové dráhy.

7. Ekologická výchova a hry k vnímání a poznávání přírody.

Semináře:

1. Vedení družstva - rozdělení rolí, spolupráce, společné úkoly, reflexe každodenního programu.

2. Organizace ranních setkání - cvičení.

3. Základní uzly, práce s lanem a informace o jištění a slaňování.

4. Vybavení pro turistické akce - příklad VHT.

5. Příprava turistické akce, bezpečnost a kulturně poznávací činnost.

6. Hry, kulturní i tvůrčí aktivity - příklady využití na akcích. Táborový oheň.

7. Hodnocení programu kursu - vyplnění ankety a další druhy zpětné vazby.

Cvičení:

1. Cyklistika - jízda zručnosti, jízda ve skupině, cykloturistická túra, celodenní putování a vedení družstva.

2. Orientace mapa-buzola, mapa-terén, orientační hry a cvičení, skorelauf, závod v orientačním běhu.

3. Hry v přírodě - příklady malých a velkých her.

4. Hry na seznámení, hry na rozvoj důvěry, iniciativní a problémově orientované hry, reflexe.

5. Cvičení v přírodě - příklad výběhu do terénu a cvičení na stanovištích.

6. Nízké a vysoké překážky - stavba, didaktické postupy a zpětné hodnocení.

7. Základy lezení, bouldering, překonávání jištěných cest, lezení s horním jištěním, slaňování.

8. Ekohry - příprava a provedení jednoduchých her.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html