SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Adapted Tourism and Outdoor Sports - PSPP112
Title in English: Kurz turistiky a sportů v přírodě OSP
Guaranteed by: Sporty v přírodě (51-600400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019 to 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:6/0 C [days/semester]
Extent per academic year: 6 [days]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
Guarantor: PaedDr. Mgr. Jiří Šafránek, Ph.D.
Is interchangeable with: PSPP097, PSPP283
Annotation - Czech
Last update: TAJ (19.02.2007)
Předmět je zaměřen na aplikaci vybraných sportů,druhů turistiky,her a cvičení pro zdravotně postižené občany.Účastníci kursu mají za úkol připravit vést programové celky pro různé druhy postižení. Zvláštní pozornost bude věnována cyklistice jako sportu pro postižené a dále využití kola pro různé druhy postižení.Předpokládané zaměření na tyto skupiny:mentálně postižení,nevidomí,vozíčkáři, amputáři a neslyšící.
Literature - Czech
Last update: TAJ (19.02.2007)

Povinná

1. NEUMAN, J. Sporty,turistika a výchova v přírodě pro zdravotně postižené občany. Výběr textů pro specializovanou výuku(nerozmnoženo). Praha:UK FTVS,2001.153 s.

2. NEUMAN, J. a kol. Turistika a sporty v přírodě:přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě.1.vyd.Praha:Portál,2000.197 s.

3. ŠAFRÁNEK, J. Cyklistika pro děti i jejich rodiče.1.vyd. Praha:Portál.2000 .211 s.

4. NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě.1.vyd. Portál: Praha 1999.325 s.

5. NEUMANJ.,VOMÁČKO,L. - VOMÁČKOVÁ S. Překážkové dráhy, lezecké stěny - výchova prožitkem a výzvou.1.vyd. Portál: Praha 1999.315 s.

6. MACHEK,J. aj. Na pomoc instruktorům prázdninových táborů pro zdravotně postižené děti.Praha: Svaz tělesně postižených,1994. 143 s.

7. VACHULOVÁ,J.,VACHULE,R. aj. Hry pro těžce zrakově postižené děti.Praha:ÚV SI,1987.252 s.

8. Aktivity volného času pro osoby s těžkým a kombinovaným postižením.Z angličtiny přeložila M. Jelínková.Praha:Modrý klíč,1997.73 s.

9. EICHSTAEDT,CB.,LAVAY,BW. Physical activity for individuals with mental retardation.Infancy through adulthood.Champaign:Human Kinetics ,1992.463 s.

10. HAVENS,MD. Bridge to accessibility.A primer for including persons with disabilities in adventure curricula. Project Adventure 1992.130 s.

11. BRAGGINS,A. Trail orienteering an outdoor activity for people with disabilities. Doune: Harveys,1993. 64 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (13.10.2010)

Požadavky na zápočet:

  • Aktivní účast na celém kursu.Kvalitní zpracování zadaných úkolů a projektů. Znalost potřebné teorie .

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (22.11.2010)

1. Výběr teorií (výchova v přírodě,výchova prožitkem a dobrodružstvím,výchova výzvou aj.) a jejich aplikace pro akce se zdravotně postiženými osobami.

2. Naše a zahraniční zkušenosti s přípravou a vedením akcí výchovy v přírodě pro různé druhy postižení.

3. Představení aktivit účastníkům kursu formou miniškol.

4. Komentář k odborné literatuře,zdroje informací ve sledované problematice.Přehled organizací a kontaktů.

5. Zvláštnosti provádění sportů a aktivit v přírodě pro různé druhy postižení.Ohled na věk a pohlaví.

6. Sportovní soutěže a trénink zdravotně postižených ve vybraných sportech v přírodě .

7. Přírodní prostředí a jeho využití v programech výchovy v přírodě pro zdravotně postižené.Příklady programů.

8. Aplikace aktivit pro konkrétní skupiny postižených- práce v týmech,společná reflexe,zachycení písemnou formou. Získávání praktických zkušeností všech účastníků akce.

9. Příprava a vedení různých druhů her pro vybrané skupiny postižených osob.

10. Exkurse do vzorového zařízení ,kde provádějí aktivity v přírodě pro vybranou skupinu postižených. Výměna zkušeností.

11. Příprava a uskuteční krátkodobých výletů,túr či expedic pro vybrané skupiny postižených.

12. Zpracování zkušeností formou písemné zprávy,vytvoření sborníku cvičení.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html