SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Adapted Tourism and Outdoor Sports Course - PSPP088
Title in English: Kurz turistiky a sportů přírodě OSP
Guaranteed by: Sporty v přírodě (51-600400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:6/0 MC [days/semester]
Extent per academic year: 6 [days]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
Guarantor: PaedDr. Mgr. Jiří Šafránek, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Special Core Subjects
Is interchangeable with: PSPP283
Annotation -
Last update: TAJ (20.12.2006)
Specialization course. The program continues the basic course of Outdoor Sports I. for the Physically Disabled and is focused on application of selected sports, kinds of tourism, games and exercises for the physically disabled people. Preparation and management of programs in groups with selected disabilities. Summary of the gained experience.
Literature - Czech
Last update: TAJ (20.12.2006)

JELÍNKOVÁ, M. Aktivity volného času pro osoby s těžkým a kombinovaným postižením. Praha : Modrý klíč, 1997.

MACHEK, J. aj. Na pomoc instruktorům prázdninových táborů pro zdravotně postižené děti. Praha : Svaz tělesně postižených, 1994, 143 s.

NEUMAN, J. Sporty, turistika a výchova v přírodě pro zdravotně postižené osoby. Výběr textů pro specializovanou výuku. Praha : FTVS UK, 2000, 153 s.

NEUMAN, J. aj. Turistika a sporty v přírodě. Přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě. Praha : Portál, 2000, 197 s.

VACHULOVÁ, J.,VACHULE, R. aj. Hry pro těžce zrakově postižené děti. Praha : ÚV SI, 1987, 252 s.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html