SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Didactic aspects of music for children - OKMN0H221B
Title: Didaktické aspekty hudby pro děti
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022 to 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Incompatibility : OKMN0H202B
Pre-requisite : OKMN0H215B, OKMN0H218B, OKMN0N204B, OKMN0T201B, OKMN0V203B
Annotation -
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (29.01.2022)
Subject is closely bound to didactics of musical education. Knowledge of musical history, harmony, composition analysis and is used widely. Way of musical understanding for higher classes of primary school and secondary school are demonstrated on selected compositions from renaissance to contemporary authors.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (29.01.2022)

2 kredity/60 hod.: 8 hod. přímé výuky, 24 hod. příprava na semináře, 16 hod. příprava samostatných výstupů, 12 hod. příprava na zápočet

 

Literature - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (29.01.2022)

HERDEN, J. Hudba jako řeč. O poslechu doma i ve škole

HERDEN, J.; KOLÁŘ, J.; JENČKOVÁ, E. Hudba pro děti

HERDEN, J. My pozor dáme a posloucháme

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (06.05.2019)
  • Didaktická interpretace vybrané poslechové skladby.
  • Poslechový test.
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (29.01.2022)

Problém hudební řeči z hlediska dětských posluchačů.

Průpravná cvičení k poslechu.

Hudebně vyjadřovací prostředky.

Emocionální a funkční typy hudby.

Formotvorné principy a stylotvorné prvky.

Kritéria výběru skladeb k poslechu, skladby vokální, instrumentální a vokálně-instrumentální.

Seznámení s hudebně dramatickými útvary, „hra na operu“ (vlastní zpěv a jednoduchý pohybový a instrumentální doprovod – zápis do partitury).

Rozbor hudebního díla – analýza historicko genetická, strukturální a sémantická.

Metodický postup práce s poslechovou skladbou.

Příklady činností vedoucích k tvořivému poslechu (doprovod skladeb s pomocí grafické partitury - hra na tělo, sémantický diferenciál, osvojení základních tanečních rytmů a jejich pohybové ztvárnění, vyčlenění dominantního prvku z poslechové skladby a využití tohoto prvku jako východiska k tvořivé činnosti).

Poslech ve struktuře vyučovací hodiny, sepětí poslechových činností s ostatními hudebními aktivitami.

Moderní skladatelské techniky jako východisko elementární dětské tvořivosti (minimalismus, témbrová hudba).

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (29.01.2022)

e-learning (prostředí Moodle) - název kurzu: Didaktické aspekty hudby pro děti

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5871

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html