SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Musical Culture - OKMN0H218B
Title: Hudební kultura I
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022 to 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Additional information: https://classroom.google.com/c/Mzk5ODc3NDAwMTRa
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Incompatibility : OKMN0H202B
Pre-requisite : OKMN0H214B, OKMN0N204B, OKMN0T201B, OKMN0V203B
Is pre-requisite for: OKMN0H221B, OKMN0H223B
Annotation -
Last update: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (01.09.2019)
In the lectures students learn about the various stages of musical development, the seminar is focused on the presentation of specific musical works. Students are encouraged to search for common features of individual musical streams and periods, in connection with historical and social development and to realize the differences of individual styles, directions, art schools and groups.
Aim of the course -
Last update: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (01.09.2019)

Objective of the course - aims of the course unit: familiarization with the development of European music in relation to general history, literature and fine arts.

Literature -
Last update: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (01.09.2019)

Povinná literatura:

HURNÍKOVÁ, K. Stručný průvodce dějinami evropské hudby. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007. 93 s. ISBN 978-80-7290-333-7.

KOUBA, J. ABC hudebních slohů. Od raného středověku k J. S. Bachovi. Praha: Supraphon, 1982. 167 s.

GREGOR, V. Dějiny české a slovenské hudby pro posluchače pedagogických fakult. 2. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta,

1983. 252 s.

Doporučená literatura:

BUKOFZER, M. Hudba v období baroka.  Bratislava: Opus, 1986. 677 s.

 

ČERNUŠÁK, G. Dějiny evropské hudby. 5. vyd. Praha: Panton, 1974. 527 s. ISBN 35-305-74.

HANŽLÍK, B. Dějiny hudby v obrazech a obrázcích. Čelákovice: Klub přátel ZUŠ Jana Zacha, o. s., 2009. 204 s. ISBN 978-80-254-4824-3.

KYNCL, J. Od gregoriánského chorálu po současné zpěvní formy. Český Těšín: Press-Pygmalion, 2004. 240 s. ISBN 80-239-1925-3.

MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. Praha: NLN, 2000. 611 s. ISBN 80-7106-238-3.

SEHNAL, J., VYSLOUŽIL, J. Dějiny hudby na Moravě. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2001. 311 s. ISBN 80-7275-021-6.

SMOLKA, J. Dějiny hudby. Brno: TOGGA, 2001. 657 s. ISBN 80-902912-0-1.

TROJAN, J. Dějiny opery. Praha: Paseka, 2001. 482 s. ISBN 80-7185-348-8.

VÍTEK, B. Přehled dějin hudby. Pardubice: Agentura Luděk Šorm, 1994. 261 s. ISBN 80-901702-0-X.

Syllabus -
Last update: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (01.09.2019)

1. Evropská kultura a její původ ve starověkých civilizacích, raný středověk.

2. Gregoriánský chorál a jeho vliv na utváření středověké i novověké duchovní tvorby.

3. Rozvoj vícehlasu v období gotiky, světská jednohlasá hudba.

4. Renesance jako výrazná proměna světového názoru a životního stylu, vokální polyfonie v dílech nizozemské školy.

5. Italská renesance, proměna hudebního stylu v římské a benátské škole; hudba v českých zemích.

6. Formování barokního stylu, znaky barokní hudby, formy instrumentální hudby.

7. Vývoj opery.

8. Hlavní představitelé baroka.

9. Baroko v českých zemích.

10. Proměny hudebního stylu v období klasicismu, nové hudební druhy a formy.

11. Vídeňský klasicismus.

12. Český hudební klasicismus, hudební emigrace.

 

2 kredity = 60 hodin:

výuka - 10 hodin,

studium literatury - 14 hodin,

příprava na výuku - 12 hodin,

práce se studijní oporou - 8 hodin,

příprava na zkoušku - 16 hodin.

Learning resources -
Last update: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (01.09.2019)

https://publi.cz/books/512/index.html?secured=false#Cover

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html