SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of Music Education with Practice - for Physical Education, Art Education, Drama Education, Foreign Language - OKMN0H202B
Title: Didaktika HV s praxí – pro zaměření TV, VV, DV, cizí jazyk
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Teacher(s): PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Pre-requisite : OKMN0H141A
Interchangeability : OPMN0H206B
Is co-requisite for: OKMN0DV, OKMN0VV, OKMN0TV
Is incompatible with: OKMN0H216B, OKMN0H217B, OKMN0H220B, OKMN0H222B, OKMN0H223B, OKMN0H208B, OKMN0H207B, OKMN0H206B, OKMN0H205B, OKMN0H209B, OKMN0H211B, OKMN0H214B, OKMN0H215B, OKMN0H218B, OKMN0H219B, OKMN0H213B, OKMN0H221B, OKMN0H210B, OKMN0H212B
Is pre-requisite for: OKMN0N242B, OKMN0V234B, OKMN0V235B, OKMN0V236B, OKMN0V237B, OKMN0V238B, OKMN0V239B, OKMN0V240B, OKMN0N241B, OKMN0N243B, OKMN0N244B, OKMN0N245B, OKMN0N246B, OKMN0N247B, OKMN0N248B, OKMN0N249B, OKMN0N250B, OKMN0N251B, OKMN0N252B, OKMN0N253B, OKMN0N254B, OKMN0N255B, OKMN0T265B, OKMN0T267B, OKMN0T268B, OKMN0T269B, OKMN0T270B, OKMN0T271B, OKMN0T272B, OKMN0T260B, OKMN0T261B, OKMN0T262B, OKMN0T263B, OKMN0T264B, OKMN0T266B, OKMN0T256B, OKMN0T257B, OKMN0T258B, OKMN0T259B, OKMN0V229B, OKMN0V233B, OKMN0V232B, OKMN0V231B, OKMN0V226B, OKMN0V227B, OKMN0V224B, OKMN0V225B, OKMN0V230B, OKMN0V228B
Annotation -
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (23.08.2019)
Theory and practice of music teaching. Introduction to music didactic issues, analysis of model situations in music classes.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (12.04.2019)

Příprava studenta na hudebně výchovnou praxi po stránce teoretické i praktické, tj. získávání vědomostí a rozvoj hudebních i didaktických dovedností potřebných k řízení hudebních činností žáků. V rámci předmětu absolvuje student tři hodiny praxe v předmětu hudební výchova (dva náslechy s reflexí a jeden vlastní výstup) na školách dle vlastního výběru a domluvy.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (11.09.2022)

3 kredity/90 hod., předmět je zakončen zkouškou.

Plánované aktivity studentů: 8 hod. přímé výuky, 4 hod. příprava na výuku, 10 hod. pedagogická praxe včetně vypracování přípravy a reflexe, 28 hod. rozvoj vlastních nástrojových, intonačních, rytmických a pěveckých dovedností,  40 hod. samostudium a příprava na zkoušku.

Literature - Czech
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (17.10.2023)

Povinná literatura:

VÁŇOVÁ, Hana. Didaktika hudební výchovy ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 1. díl (Práce s písní). Praha: PedF UK, 2020. 83 s. ISBN 978-80-7603-156-2.

VÁŇOVÁ, Hana. Didaktika hudební výchovy ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 2. díl (Rozvoj dětské hudební tvořivosti). Praha: PedF UK, 2023. 66 s. ISBN 978-80-7603-411-2.

SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy na l. st. ZŠ.  Praha: SPN 1985. 311 stran.

PECHÁČEK. S., VÁŇOVÁ, H, aj.  Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy pro l. st. základní školy. Praha: Karolinum 2001. 282 stran. ISBN 80-246-0365-9.

VÁŇOVÁ, H. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha: UK-PedF, 2004. 79 stran. ISBN  80-7290-155-9.

Doporučená literatura:

VÁŇOVÁ, H. Pěvecká tvořivosti na základní škole. Praha: SPN 1984.120 stran.

SEDLÁK, F., VÁŇOVÁ, H., Hudební psychologie pro učitele. 2. přepracované a doplněné vydání, první v nakladatelství Karolinum. Praha: Karolinum, 2013. 408 stran. ISBN 978-80-246-2060-2.

VÁŇOVÁ, H., SKOPAL, J. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice.  Praha: Karolinum 2002. 196 stran. ISBN 80-246-0435-3.

HANŽLÍK, B. Staročeský kalendář. Tradice českého roku v lidové písni, pořekadlech a říkadlech pro zpěv, klavír a instrumentální soubor. Praha: UK, Pedagogická fakulta, 2014. 186 stran. ISBN 978-80-7290-792-2

HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola I. Začátky. Praha : Supraphon, 1969

RVP, ŠVP, Osnovy Hv, učebnice Hv, metodické příručky.

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Časopis pro hudební výchovu a obecně estetickou výchovu školní a

mimoškolní. UK v Praze – Pedagogická fakulta Praha. ISSN 1210-3683.

 

Requirements to the exam -
Last update: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (09.09.2023)

Active participation in seminars, completion of partial tasks.

Submission of the preparation for the Hv lesson, implemented by the student within the pedagogical practice, and reflection of the listening lessons.

Rehearsal of a folk song with instrumental accompaniment - demonstration of the development of students' own musical skills

Oral examination at the end of the term in the form of a colloquium.

Syllabus -
Last update: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (11.09.2022)

1. Concept of music education at the Primary school, activity character of music lessons, framework curriculum, school curriculum, cross-cutting themes, standards, music textbooks, schools with extended music teaching. Verbal assessment in music lessons.

2. Psychological foundations of music education - basic music psychological categories, classification of musical abilities and their characteristics.

3. Diagnosis of musicality, design of collective and individual musicality screening.

4. Development of rhythmic sensitivity, rhythmic work with rhymes and songs.

5. Vocal education, the function of preparatory exercises for song.

6. Methods of song rehearsal. Imitation. Instrumental and movement activities.

7. Development of intonation skills, aural analysis.

8. Creative intonation. Rehearsal of song intonation.

9. Principles of developing children's musical creativity, creative work with small song form.

10. Elements of polyphony. Methodical procedure for working with multiple voices.

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (21.10.2023)

MOODLE kurz: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=15165

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html