SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Organic Chemistry - MC270P61B
Title: Organická chemie
Czech title: Organická chemie
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (31-270)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 3
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Martin Kamlar, Ph.D.
Ing. Rafael Navrátil, Ph.D.
Incompatibility : MC270P76, MC270P80, MC270P81, MC280P66B, MC280P67B
Pre-requisite : MC270P61A
Is incompatible with: MC270P80, MC280P66B
Files Comments Added by
download OCH_KATA_Aldehydy a ketony_13LS_fin.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download OCH_KATA_alfa_substituce_15_fin.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download OCH_KATA_Aminy_12LS_fin.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download OCH_KATA_karboxylove_kyseliny_14_fin2.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download OCH_KATA_MH_prednaska_20_pericyclic_reactions.pdf podklady pro výuku dle prof M. Hocka Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download OCH_KATA_peptidy a proteiny 17 fin.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download OCH_KATA_prednaska_19_heterocykly a Nu kyseliny.pdf podklady pro výuku dle prof. M. Hocka Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download OCH_KATA_Sacharidy_18.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download OCH_KATA_16_aldolizace a michaelovy adice_fin.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download 21_OCH_KATA_Souhrn_a_Opakovani_1st_semestr_up.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download 22_OCH_KATA_Souhrn_a_opakovani_2nd_semestr_fin.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Annotation -
Amines, Carboxylic acids and their derivatives, structure, reactivity, preparation. Heterocyclic compounds. Mechanisms of reactions (electrophilic and nucleophilic substitution, electrophilic and nucleophilic addition, elimination, rearrangements).
Important groups of natural compounds - carbohydrates, proteins, nucleic acids, lipids, isoprenoids, natural and synthetic polymers.
Last update: Baszczyňski Ondřej, Ing., Ph.D. (18.02.2024)
Literature - Czech
  • J. McMurry: Organická chemie, nakladatelství VUITIUM, 2007 (překlad anglického originálu J. McMurry: Organic chemistry, 6th Edition, 2004, Brooks/Cole)

  • Podklady pro přednášky budou uploadovány běhěm semestru
Last update: Baszczyňski Ondřej, Ing., Ph.D. (18.02.2024)
Requirements to the exam - Czech

(Udržujte aktuální - platnou emailovou adresu v SIS) !

 

Podmínky k získání zápočtu:

A)   Součástí cvičení jsou zadané úkoly (celkem 4). Termín a platforma jejich odevzdání budou upřesněny na každém cvičení jednotlivými vyučujícími.

B) Závěrečný test (jeho termíny budou vypisovány do SISu) – souhrnný test.

       Hranice úspěšného napsání testu je stanovena na 60% 

 

Podmínky k získání zkoušky:

Úspěšné absolvování zkouškové písemky a ustní zkoušky.

Last update: Baszczyňski Ondřej, Ing., Ph.D. (18.02.2024)
Syllabus -
13. Amines
14. Aldehydes a ketones
15. Karboxylic acids
16. Substitution in α-position of carboxylic acids
17. Aldolization
18. Pericyclic reaction
19. Sacharides
20. Amino acid, peptides, proteins
21. Heterocyclic compounds
22. Nucleic acids
23. Lipides and natural compounds
24. Polymerization reaction
Last update: Baszczyňski Ondřej, Ing., Ph.D. (18.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html