SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Organic Chemistry I - MC270P80
Title: Organická chemie I (a)
Czech title: Organická chemie I (a)
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (31-270)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: 150
Min. number of students: 3
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Additional information: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1405
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Teacher(s): doc. Mgr. Radim Hrdina, Ph.D.
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
PharmDr. Eliška Matoušová, Ph.D.
Dr. Lukáš Rýček, M.Sc.
prof. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
Incompatibility : MC270P61A, MC270P61B
Is incompatible with: MC270P76, MC280P66B, MC270P108B, MC270P61B, MC270P108A
Is pre-requisite for: MC270P81, MC270P91
Is interchangeable with: MC270P01
In complex pre-requisite: MC270C87, MC270C92, MC270C93
Annotation -
The bonding and stereochemistry of carbon. Preparation, reactivity and properties of simple organic compounds characterised by functional groups. Reactive intermediates (radicals, carbocations, carbanions). A few selected and simple reaction mechanisms. Analysis of organic compounds. Introduction to IR, MS, UV and 1H NMR spectroscopy.

(for ERASMUS students in English)
Last update: Kotora Martin, prof. RNDr., CSc. (13.06.2014)
Literature - Czech

1. John McMurry: Organic Chemistry, 5th ed. Brooks/Cole 2000. (Organická chemie; John McMurry; Vysoké technické učení v Brně, Nakladatelství VUTIUM a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; 2007.)
2. Susan McMurry: Organic Chemistry Study guide and solution manual. (Studijní příručka a řešené příklady k českému vydání učebnice John McMurry: Organická chemie; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; 2009.)
3. Tomáš Trnka a kol.: Organická chemie pro nechemiky, Karolinum 2002.

 

Speciální elektronické materiály nejsou k dispozici.

Last update: Matoušová Eliška, PharmDr., Ph.D. (28.05.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavek pro absolvování zkoušky je úspěšné zdolání zápočtu.
Zkouška bude písemná. Bude v rozsahu učiva uvedeného v doporučené literatuře a probíraného během přednášek (vyjma spektroskopických metod).

Zápočet je možné získat po splnění minimálně 60 % zápočtového testu na konci kurzu (tj. konci semestru), zápočtový test je třeba psát u svého vyučujícího cvičení. Pro získání zápočtu je zároveň povinné vypracování deseti online testů v Moodle (zisk min. 65 % bodů z každého testu). Povinné je také vypracování celkem 4 domácích úkolů a jejich odevzdání nejpozději 24 hodin před následujícím cvičením. Účast na cvičeních je povinná ze 70%, při dalších absencích je třeba dodat omluvenku nebo nebude udělen zápočet.
Počet termínů a opravných terminů se řídí zkušebním řádem.

 

 

 

Last update: Kotora Martin, prof. RNDr., CSc. (22.01.2024)
Syllabus -

1., 2. Electron theory of the bond,, inductive and resonance effect, aromaticity.

3. Characteristic of reaction occurring an the covalent bond; activation energy, transition state.

4.,5. Isomerism, confirmation of carbon compounds.

6.,7. Mechanisms of organic reactions, reactive intermediates.

8. Structure determination: NMR, MS, IR and UV spectra.

9., 10. Alkanes and cycloalkanes, alkenes and dienes.

11., 12. Chirality and optical activity, symmetry, assigning R, S- configuration, enantiomers, diastereoisomers.

13., 14., 15. Aromatic compounds - definition, molecular description of aromatic compounds

Last update: FORSTOVA/NATUR.CUNI.CZ (05.04.2013)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html