SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Organic chemistry - MC270P61A
Title: Organická chemie
Czech title: Organická chemie
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (31-270)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 3
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Martin Kamlar, Ph.D.
Is incompatible with: MC270P76, MC270P108B, MC270P80, MC280P66B, MC270P108A
Is pre-requisite for: MC270P61B
In complex pre-requisite: MC270C87, MC270C92, MC270C93
Files Comments Added by
download 03_OCH_KATA_Alkany_up3_pdf.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download 04_OCH_KATA_Stereochemie.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download 05_OCH_KATA_Alkeny.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download 06_OCH_KATA_Alkyny_OB.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download 07_OCH_KATA_Halogenderivaty_fin2.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download 08_OCH_KATA_aromaty_8_fin.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download 09_OCH_KATA_SeAr_fin.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download 10_OCH_KATA_Alkoholy_a_Fenoly_fin.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download 11_OCH_KATA_Ethery_Thioly_Sulfidy_fin.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
download 12_OCH_KATA_Souhrn_a_Opakovani_up3.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Annotation -
Structure, classification, nomenclature, fysical (spectra) and chemical characterisation (reactivity) of the most important groups of organic compounds, homological sequences. Types of chemical bonds, the basic view on the chemical reactions. Aliphatic, aromatic and heterocyclic skeletons, stereostructures (configuration, conformation, isomers, stereoisomers, chirality). Functional groups, electronic effects. Physical properties and reactivity as a function of the structure. Types of reactions, kinds of reagents. Mechanisms of selected reactions.
Last update: SMRCEK (27.09.2002)
Literature - Czech

J. McMurry: Organická chemie, nakladatelství VUITIUM, 2007 (překlad anglického originálu J. McMurry: Organic chemistry, 6th Edition, 2004, Brooks/Cole)

Last update: Veselý Jan, prof. RNDr., Ph.D. (14.09.2011)
Requirements to the exam - Czech

Výuka přednášek bude probíhat prezenčně.

Kopie prezentací přednášek bude dodána v průběhu semestru po jednolivých hodinách a tématech.

Cvičení budou probíhat prezenčně. Součástí cvičení je také plnění a včasné odevzdání domácích úloh. 

Případné on-line prezentace či cvičení z důvodů pandemie či jiných, těžko předpověditelných situací budou včas zaslány na email jednotlivým paralelkám. (Udržujte aktuální - platnou emailovou adresu v SIS) !
 

Podmínky k získání zápočtu: (v tomto semestru není závěrečná zkouška)

a) 4x v termínu odevzdané povinné domácích úkoly (ostatní úkoly jsou dobrovolné) 

b) zápočtová písemka (na konci semestru) >60% (ze dvou samostatných oddílů)

c) 10x moodle test (70%)

Last update: Baszczyňski Ondřej, Ing., Ph.D. (15.09.2023)
Syllabus -

1. Structure of organic molecules, formulas

2. Chemical bonding and stability

3. Physical-chemical properties, identification of org. compounds

4. Reactions of org. molecules, kinetics and thermodynamics

5. Alkanes

6. Alkenes

7. Alkynes

8. Cycloalkanes, cycloalkenes

9. Alkylhalogenides, nucleophilic substitution

Last update: KROUTIL (28.04.2005)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html