SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Advanced practical course in biochemistry I for KATA - MC250C03
Title in English: Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
Czech title: Pokročilé praktikum z biochemie pro KATA
Guaranteed by: Department of Biochemistry (31-250)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3 C [hours/week]
Capacity: 48
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech, English
Explanation: Czech or English
Additional information: https://dl2.cuni.cz/course/search.php?search=MC250C03
Guarantor: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D.
Co-requisite : {Alespoň jeden z předmětů MC250C42N, MC250C31N, MC250C32, MB150C04}
Annotation -
Last update: RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. (21.03.2019)
The aim of this practical course is to introduce students to both common and modern instrumental biochemical methods. Besides commonly used techniques, such as extraction of compounds from natural material, UV/VIS absorption spectrophotometry, spectrofluorimetry, chromatographic techniques (HPLC, FPLC, ion exchange, gel permeation and affinity chromatography), electromigration methods (agarose electrophoresis, SDS-PAGE, Western blot - electroblotting with immunodetection), and PCR amplification of DNA, as well as basic bioinformatic training, practical utilisation of biochemical information sources, work with scientific literature and evaluation of experimental results. The course is finished by introduction to principles of text structuring and formal requirements relevant to scientific literature (i.e. bachelor thesis or scientific publications) and subsequent writing of a final report for one given practical task in a form of small scientific work, its timely submission and oral discussion.

The practical course runs on two days in one week, i.e. both on Mondays and Thursdays. The task schedule is available upon registration in Moodle and will be created after the first introductory meeting at the beginning of the course where students pass and sign the safety training and also divide into working groups (two people) - the personal attendance at this meeting is mandatory!

Theoretical introduction to all used techniques, supervision of the exercises and discussion of the obtained results is provided in English to all Erasmus students. The written final report is accepted in English.
Literature -
Last update: RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. (18.02.2018)

There is no required literature, suggested reading is any handbook of biochemical laboratory methods.

Requirements to the exam -
Last update: RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. (04.01.2014)

Credit: successful work in the laboratory on all given laboratory tasks, delivery of the final report in required quality and in time, oral discussion of the report.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. (18.02.2018)

Úlohy:

  • PYM - vizualizace biomolekul v programu PyMol, praktické základy bioinformatiky
  • IEX - Separace holo- a apoformy cytochromu b5 pomocí iontově výměnné chromatografie a gelové filtrace
  • IMAC & WB - Izolace, purifikace, elektropřenos a imunodetekce TEV proteasy
  • X - Krystalizace lysozymu, metody řešení 3D struktury proteinů
  • PCR - Polymerasová řetězová reakce DNA
  • LIT - práce s odbornou literaturou, citační manager, psaní závěrečné práce

Kurz je ukončen vypracováním protokolu z vylosované úlohy ve formě krátké závěrečné odborné práce.

Návody a další podklady potřebné k vypracování jednotlivých úloh jsou k dispozici na výše odkazované webové stránce MOODLE - klíč pro zápis do kurzu obdržíte během úvodní hodiny!

Entry requirements - Czech
Last update: RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. (18.02.2018)

Praktikum je určeno pro studenty 2. a 3. ročníků bakalářského studia chemických popř. biologických oborů. Vzhledem k tomu, že se zaměřuje na pokročilé instrumentální biochemické metody, předpokládáme, že účastníci jsou kromě teoretické znalosti biochemie vybaveni také znalostmi základních chemických a biochemických metod. Tedy, že již úspěšně absolvovali Praktikum z laboratorní techniky a také Biochemické praktikum (MC250C31N), popř. ekvivalentní předměty, což může být ověřeno vstupním testem.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html