SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Practical course in biochemistry - MC250C32N
Title: Biochemické praktikum pro učitele
Czech title: Biochemické praktikum pro učitele
Guaranteed by: Department of Biochemistry (31-250)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/3, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
For 4EU+ students: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: v ZS pro 3. ročníky, v LS pro 2. ročníky
Note: enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Kateřina Bělonožníková, Ph.D.
Mgr. Jan Fiala, Ph.D.
RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.
Mgr. Josef Chmelík, Ph.D.
RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
Is complex co-requisite for: MC250C03, MC250C03E, MC250C17A, MC250C17E, MC250C17N
Annotation -
Last update: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (07.02.2019)
Practical course in biochemistry is provided by Daniel Kavan, Veronika Hýsková, Josef Chmelík, Kateřina Bělonožníková, Růžena Lišková and Jan Fiala.

The students are dealing with basic biochemical methods. Gel filtration is used for protein purification from a mixture or for relative molecular mass determination. The students determine the relative molecular mass of proteins by SDS polyacrylamide gel electrophoresis. Important part of the practical course is dealing with enzymes, determination of Michaelis constant, maximal reaction rate, pH optimum, activation and inhibition, electrophoretic separation of isoenzymes and their detection in gel.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (07.02.2018)

Skripta ke stažení
Laboratorní cvičení z biochemie, editoři: Doc. RNDr. M. Kodíček, CSc. a Doc. RNDr. O. Valentová, CSc.; Praha 2000

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (29.09.2021)

Podmínky získání zápočtu:

1. provedení všech úloh praktika

2. napsání výstupního testu a prezentace zvolené úlohy

3. odevzdání zkontrolovaných a opravených protokolů

Syllabus -
Last update: prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. (07.02.2011)

1. Gel chromatography of proteins (separation, relative molecular mass determination)

2. SDS - polyacrylamide electrophoresis (determination of relative molecular mass of proteins)

3. Practical enzymology - kinetic characteristics, Michaelis constants, maximal reaction rate, pH optimum, activation and inhibition of enzymes, electrophoretic separation of isoenzymes and detection of the enzyme activity in gel

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html