SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Practical course in biochemistry - MC250C31N
Title in English: Biochemické praktikum
Czech title: Biochemické praktikum
Guaranteed by: Department of Biochemistry (31-250)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2017 to 2018
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4 C [hours/week]
Capacity: 60
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Guarantor: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Teacher(s): Mgr. Kateřina Bělonožníková
Mgr. Jan Fiala
RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.
Mgr. Josef Chmelík, Ph.D.
RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
Mgr. Růžena Lišková
Incompatibility : MC250C42N
Is incompatible with: MC250C42N
Is complex co-requisite for: MC250C03, MC250C17N
Annotation -
Last update: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (07.02.2019)
Practical course in biochemistry is provided by Daniel Kavan, Veronika Hýsková, Josef Chmelík, Kateřina Bělonožníková, Růžena Lišková and Jan Fiala

The students are dealing with basic biochemical methods used for protein and nucleic acid isolation and their characterization (extraction, centrifugation, precipitation, dialysis, protein content determination). Gel filtration is used for protein purification from a mixture or for relative molecular mass determination. The students determine the relative molecular mass of proteins by SDS polyacrylamide gel electrophoresis. Important part of the practical course is dealing with enzymes, determination of Michaelis constant, maximal reaction rate, pH optimum, activation and inhibition, electrophoretic separation of isoenzymes and their detection in gel.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (07.02.2018)

Skripta ke stažení
Laboratorní cvičení z biochemie, editoři: Doc. RNDr. M. Kodíček, CSc. a Doc. RNDr. O. Valentová, CSc.; Praha 2000

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (07.02.2018)

- práce na úloze bude umožněna jen studentům, kteří prokážou dostatečné porozumění principům
- před odchodem je nutné nahlásit získané výsledky
- vytištěný protokol odevzdat nejpozdeji na začátku příštích praktik, jinak úloha propadá
- po případné dohodě s dozorem praktik je možné odevzdat elektronickou verzi protokolu, poslat emailem nejpozději 24 h (soboty, neděle a svátky se nepočítají) před konáním dalších praktik
- v případě oprav musí být protokol bez vad schválen do tří týdnů od vypracování úlohy, jinak úloha propadá
- k zápočtovému testu může scházet nejvýše jeden schválený protokol
- pro získání zápočtu je třeba
absolvovat prezentaci vybrané úlohy
splnit podmínky závěrečného testu
mít protokoly ke všem úlohám schváleny a odevzdat je
vrátit klíč od skříňky na chodbě

Syllabus -
Last update: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (22.03.2016)

1. Isolation of a protein - enzyme, determination of specific activity

2. Gel chromatography of proteins (separation, relative molecular mass determination)

3. SDS - polyacrylamide electrophoresis (determination of relative molecular mass of proteins)

4. Practical enzymology - kinetic characteristics, Michaelis constants, maximal reaction rate, pH optimum, activation and inhibition of enzymes, electrophoretic separation of isoenzymes and detection of the enzyme activity in gel

5. DNA manipulation (restriction analysis)

6. Oral presentation of one experiment

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html