SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Practical course in biochemistry - MC250C35
Title: Biochemické praktikum
Czech title: Biochemické praktikum
Guaranteed by: Department of Biochemistry (31-250)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 0/4, C [HT]
Capacity: 90
Min. number of students: unlimited
For 4EU+ students: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: ZS 2.MED (od 2021/22 i 2. KATA a 3. CHEM), LS 2. biochemie
Note: enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Kateřina Bělonožníková, Ph.D.
Mgr. Josef Dvořák
Mgr. Lukáš Fojtík
RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.
Mgr. Josef Chmelík, Ph.D.
Mgr. Zuzana Kalaninová
RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
Class: Vysokokapacitní centrifuga s příslušenstvím
Stolní centrifuga s příslušenstvím
Rekonstrukce místnosti č.203, Hlavova 8
Incompatibility : MC250C31N, MC250C35E
Is incompatible with: MC250C35E
Is complex co-requisite for: MC250C03, MC250C03E, MC250C17A, MC250C17E, MC250C17N
Annotation -
Last update: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (26.02.2018)
Practical course in biochemistry is provided by Helena Ryšlavá, Daniel Kavan, Veronika Hýsková, Petr Novák, Petr Pompach, Josef Chmelík, Renata Ptáčková, Michal Rosůlek, Lukáš Slavata, Petra Darebná a Kateřina Bělonožníková

The students are dealing with basic biochemical methods used for protein and nucleic acid isolation and their characterization (extraction, centrifugation, precipitation, dialysis, protein content determination). Gel filtration is used for protein purification from a mixture or for relative molecular mass determination. The students determine the relative molecular mass of proteins by SDS polyacrylamide gel electrophoresis. Important part of the practical course is dealing with enzymes, determination of Michaelis constant, maximal reaction rate, pH optimum, activation and inhibition, electrophoretic separation of isoenzymes and their detection in gel.

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

Laboratorní cvičení z biochemie, editoři: M. Kodíček, O. Valentová; Praha 2000

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (11.01.2023)

- práce na úloze bude umožněna jen studentům, kteří prokážou dostatečné porozumění principům
- před odchodem je nutné nahlásit získané výsledky
- protokol ve formátu pdf (případně vytištěný) odevzdat nejpozdeji do týdne, jinak úloha propadá
- v případě oprav musí být protokol bez vad schválen do tří týdnů od vypracování úlohy
- k zápočtovému testu může scházet nejvýše jeden protokol
- pro získání zápočtu je třeba
absolvovat prezentaci vybrané úlohy
splnit podmínky závěrečného testu
odevzdat protokoly ke všem úlohám
vrátit klíč od skříňky na chodbě

Syllabus -
Last update: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (26.02.2018)

1. Isolation of a protein - enzyme, determination of specific activity

2. Gel chromatography of proteins (separation, relative molecular mass determination)

3. SDS - polyacrylamide electrophoresis (determination of relative molecular mass of proteins)

4. Practical enzymology - kinetic characteristics, Michaelis constants, maximal reaction rate, pH optimum, activation and inhibition of enzymes, electrophoretic separation of isoenzymes and detection of the enzyme activity in gel

5. DNA manipulation (restriction analysis)

6. Oral presentation of one experiment

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html