SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Pharmacology 2 - B00386 (Všeobecné lékařství)
Title in English: Farmakologie 2
Guaranteed by: Institute of Pharmacology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (11-00190)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 60 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: Perlík
Old code: 386
Guarantor: prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
Comes under: Povinné LEK 4.r._19/20
Attributes: Lékařství
Teoretický předmět
Pre-requisite : {Rekvizita pro zápis 4. ročníku ZUB/AZUB a LEK/ALEK}, B00051
Is pre-requisite for: B02921, B03007, B00410, B00306, B00579, B00305, B00302, B00304, B01073, B00609, B01672, B01235, B01313, B01316, B01607, B01075, B01076, B00124, B00120, B00760, B02176, B02169, B02418, B00602, B00307
In complex pre-requisite: B02548
Annotation -
Last update: Erudio (12.10.2005)
Pharmacology, pharmacodynamics, molecular mechanisms of drug effects, pharmacokinetics, monitoring of drug plasma levels and drug effects, side effects of drugs, system- and disease-oriented drug groups.
Literature - Czech
Last update: MUDr. Nikolina Kutinová-Canová, Ph.D. (20.05.2019)

ŠVIHOVEC, J. (ed.): Farmakologie, Grada 2018

LUELLMANN H.: Barevný atlas farmakologie.  Grada Publishing a.s. 2012. ISBN 978-80-247-3908-3

PERLÍK, F., SLANAŘ, O.: Individualizace farmakoterapie, Triton 2016

ČERNÝ, D.: Předepisování léčivých přípravků pro studenty lékařských oborů. Karolinum 2010.

PERLÍK, F.: Základy klinické farmakologie. Praha, Galén 2008

 

Doplňující literatura:

SKLENÁŘ, Z. a V. ŠČIGEL. Magistraliter receptura ve stomatologii. 1. vyd. Praha: Česká stomatologická komora v nakladatelství Havlíček Brain Team, 2012.

SKLENÁŘ, Z.: Magistraliter receptura v dermatologii. 1. vyd. Praha: Galén, 2009.

VOTAVA, M. a J. SLÍVA. Farmakologie. Nakladatel: Triton, 2010.

  Farmakologie je dynamicky se rozvíjející obor, ve kterém se úzce prolínají poznatky z fyziologie, biochemie i molekulární biologie. Zároveň jde o obor reflektující klinické aspekty daného onemocnění. Třebaže se množství registrovaných léčiv každým rokem zvyšuje, je třeba si uvědomit i složitou cestu, kterou musí potenciálně účinná nově objevená léčivá látka urazit, než začne být hodnocena v klinických studiích, a dostane se tak až k nemocnému. Ani poté však její životní cyklus nekončí. I po uvedení do běžné klinické praxe je neustále sledována její bezpečnost a v případě objevení jiné látky s lepším účinnostně-bezpečnostním profilem je jí zcela nahrazena. Neexistuje mnoho léčivých látek, které jsou běžně užívány po dobu několika desetiletí.

Education plan -
Schedule semestral
Educational week Date From - To Education type Theme Teacher Note
101.10.201912:30 - 14:15lecture+seminarAntimikrobiální léčbaPharmDr. Martin Šíma, Ph.D.Výuka Farmakologie - organizace výuky - 1. - 3. výukový týden Povinné semináře budou probíhat ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu UT 1.10. 12:30 - 14:15 ST 2.10. 14:15 - 16:00 (2. mezipatro). Výuka Farmakologie - organizace výuky - 1. - 3. výukový týden Povinné semináře budou probíhat ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu (2. mezipatro).
209.10.201912:30 - 14:15lecture+seminarLéčiva používaná u onemocnění kardiovaskulárního systému - Srdeční selhání - Postavení léčiv ovlivňujících aktivitu RAAS u kardiovaskulárních onemocnění MUDr. Nikolina Kutinová-Canová, Ph.D.ST 9.10.14:15 - 16:00SKUPINA A (4001 - 4010), SKUPINA B (4010 - 4016) ČT 10.10.12:30 - 14:15
315.10.201912:30 - 14:15lecture+seminarLéčiva používaná u ischemické choroby srdeční. Přehled antihypertenziv. MUDr. Nikolina Kutinová-Canová, Ph.D. UT 15.10. 12:30 - 14:15 ST 16.10. 14:15 - 16:00 UT 15.10. 12:30 - 14:15 SKUPINA A (4001 - 4010) SKUPINA B (4010 - 4016) ST 16.10. 14:15 - 16:00
421.10.201913:00 - 16:15seminarFarmakoterapie bakteriálních onemocnění - kazuistiky. 
22.10.201913:00 - 14:30lectureAntiarytmika.MUDr. Pavel Horák, MBA, CSc. 
529.10.201913:00 - 14:30lectureLéčiva ovlivňující krevní srážení.PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D. 
29.10.201913:00 - 16:15seminarAntivirotika – léčba HIV/AIDS. Antimykotika, antiparazitární látky - přehled. 
604.11.201913:00 - 16:15seminarTest antimikrobiální látky. Opakování farmakokinetiky (výpočty - příklady).  
05.11.201913:00 - 14:30lectureHypolipidemika – léčba metabolického syndromu. MUDr. Pavel Horák, MBA, CSc. 
711.11.201913:00 - 16:15seminar Terapie hypertenze přehled + kazuistiky.  
12.11.201913:00 - 14:30lectureHormony přehled; glukokortikoidy. MUDr. Nikolina Kutinová-Canová, Ph.D. 
818.11.201913:00 - 16:15seminarTest - farmakoterapie KV systému. Farmakoterapie obezity, poruch funkce štítné žlázy.  
19.11.201913:00 - 14:30lectureImunofarmakologie. Buněčná a genová terapie, biologická léčba.prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. 
925.11.201913:00 - 16:15seminarPerorální antidiabetika (nová společná prezentace + kazuistiky). 
26.11.201913:00 - 14:30lectureLéčiva používaná u diabetes mellitus – inzulíny. MUDr. Nikolina Kutinová-Canová, Ph.D. 
1002.12.201913:00 - 16:15seminarTest - antidiabetika. Léčiva ovlivňující homeostázu vápníku a dalších minerálů. Farmakoterapie osteoporózy. 
03.12.201913:00 - 14:30lectureLéčiva používaná při onemocněních dýchacího systému. PharmDr. Martin Šíma, Ph.D. 
1109.12.201913:00 - 16:15seminarLéčiva chorob dýchacího systému – kasuistiky. 
10.12.201913:00 - 14:30lectureProtinádorová farmakoterapie I – obecné principy, přehled chemoterapeutik. MUDr. Nikolina Kutinová-Canová, Ph.D. 
1216.12.201913:00 - 16:15seminarTest – farmakoterapie dýchacího systému. Farmakoterapie akutních stavů (nová společná prezentace + kazuistiky).  
17.12.201913:00 - 14:30lectureProtinádorová farmakoterapie II – hormonální a cílená léčba.MUDr. Nikolina Kutinová-Canová, Ph.D. 
1306.01.202013:00 - 16:15seminarFarmakoterapie v revmatologii: revmatoidní artritida, osteoartritida, dna. 
07.01.202013:00 - 14:30lectureLéčiva používaná k terapii onemocnění urogenitálního traktu, léčiva používaná v porodnictví.MUDr. Nikolina Kutinová-Canová, Ph.D. 
1413.01.202013:00 - 16:15seminarOpakování psychofarmaka. Opakování receptury. 
14.01.202013:00 - 14:30lectureZvláštnosti farmakoterapie u těhotných žen, při kojení, u dětí a starších nemocných.vyučující: MUDr. Pavla Pokorná, Ph.D.
1520.01.202013:00 - 16:30seminarTest – psychofarmaka. ZÁPOČET  
21.01.202013:00 - 14:30lecturePaliativní farmakoterapie MUDr. Olga Bartošová, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html