SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2022/2023
  
Internal Medicine - Nephrology - B00410 (Všeobecné lékařství)
Title: Interna - nefrologie
Guaranteed by: Department of Nephrology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00511)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/50 C [hours/semester]
Extent per academic year: 50 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: MUDr. Věra Čertíková Chábová, PhD., vera.certikova-chabova@lf1.cuni.czRespirátor, potvrzení o prodělánícovid/očkování/testu, bílý plášť, přezůvky,fonendoskop, jmenovka (ISIC) s připevněním na plášť. Sledujte nástěnku!
Additional information: http://nefr.lf1.cuni.cz/
Old code: 410
Guarantor: prof. MUDr. Vladimír Tesař, MBA, DrSc.
Comes under: Povinné LEK 5.r._21/22
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : B00386, B00632, B03161, B03162
Is co-requisite for: B01399
Annotation - Czech
Last update: Jana Kolářová (02.03.2021)
Obsahem předmětu je seznámení se základy klinické nefrologie jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické.
Syllabus - Czech
Last update: Jana Kolářová (02.03.2021)

Vyšetřovací metody v nefrologii,

glomerulonefritidy primární,

sekundární glomerulonefritidy,

intersticiální nefritidy,

dědičná onemocnění ledvin,

chronické renální selhání,

akutní renální selhání,

dialyzační léčba,

transplantace ledviny,

poruchy metabolismu iontů,

farmakoterapie v nefrologii.

Literature - Czech
Last update: doc. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D. (05.10.2021)

Doporučená:

  • Češka, Richard, Štulc, Tomáš, Tesař, Vladimír, Lukáš, Milan. Interna. V Praze: Stanislav Juhaňák - TRITON. 2., aktualizované vydání, 2015, s. ISBN 978-80-7387-8895-5.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D. (22.01.2016)

Výuka se skládá z dvou částí:
*z přednášek/seminářů
*z praktické/stážové výuky
Rozvrh seminářů a informace o stážích jsou podrobně uvedeny na stránkách Kliniky nefrologie.
Zápočet je udělen v poslední den výuky na podkladě presence, aktivního přístupu k výuce a otázek z probrané látky.

Všichni, kdo z jakéhokoliv důvodu neabsolvovali výuku na našem pracovišti (např. Erasmus) nebo nemají dostatečnou účast, musí před zápotem projít testem.

Entry requirements - Czech
Last update: CHA06035 (19.05.2009)

Znalosti fyziologie a patofyziologie ledvin a močového systému

Requirements to the exam - Czech
Last update: CHA06035 (12.11.2010)

Jsou součástí otázek z interny

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html