SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internal Medicine - Cardiology - B00302 (Všeobecné lékařství)
Title: Interna - kardiologie
Guaranteed by: 2nd Department of Medicine – Department of Cardiovascular Medicine First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00520)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/75, C [HS]
Extent per academic year: 75 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: doc. MUDr. Vilém Danzig , Ph.D.- začátek v 8.30 hod. v posluchárně
Additional information: http://int2.lf1.cuni.cz
Old code: 302
Guarantor: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : B00384, B00385, B00386, B00632
Is interchangeable with: B03007
Files Comments Added by
download otázky-zkouška z interny ČJ 2016.pdf Otázky zkouška z Interny 5. ročník doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
Annotation -
Last update: doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. (12.01.2016)
Epidemiology, pathophysiology, symptomatology, diagnosis, treatment and prevention of diseases in cardiology.
Syllabus - Czech
Last update: doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. (26.09.2018)

Semináře pro 5.ročník - každý den kromě čtvrtka 10:30 - 12:00 a ve středu navíc 13:00 - 14:30 na posluchárně II.interní kliniky

(semináře jsou povinnou součástí blokové výuky)

 

od 8:30 do 10:00 (v po a út navíc od 13:00 do 14:30) jsou dle rozpisu stáže na klinice

 

každý čtvrtek pouze stáž dle rozpisu na jednom z uvedených pracovišť: IKEM, nemocnice Na Homolce, Simulační centrum - Fyziologický ústav 1.LF

 

Témata seminářů:

 

Arteriální hypertenze - zodpovídá prof. Widimský (III. IK)

Srdeční selhání - prof. Linhart (doc. Danzig, doc. Kořínek)

Bradyarytmie, kardiostimulace, resynchronizační léčba - dr. Šťovíček (dr. Válek)

Tachyarytmie, ablační terapie, antikoagulace - dr. Šimek J. (doc. Havránek)

Onemocnění periferních tepen - dr. Chochola (dr. Heller)

Onemocnění žil, plicní embolie - doc. Karetová (prim. Kučera)

Selhání oběhu, šok, kardiopulmonální resuscitace - zodpovídá prof. Malík (III. IK)

Ischemická choroba srdeční akutní a chronické formy, komplikace - dr. Šimek S. (doc. Zemánek)

Chlopenní vady - dr. Hlubocká (prof. Paleček) - ve spolupráci s KCH

Onemocnění myokardu a perikardu - prof. Paleček (doc. Kuchynka)

Kardiochirurgie - zodpovídá prof. Lindner (II. CHK)

Angiochirurgie - zodpovídá prof. Lindner (II. CHK)

Vrozené vývojové vady - doc. Zemánek (dr. Hlubocká)

Kardiovaskulární prevence a kardiovaskulární rehabilitace - prof. Cífková (dr. Tuka III. IK)

Plicní hypertenze - doc. Jansa (dr. Ambrož)

Literature - Czech
Last update: doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. (09.09.2013)

Richard Češka a kol. - Interna 2010
Debora Karetová, František Staněk - Angiologie pro praxi 2007
Jiří Kolář a kol. Kardiologie pro sestry intenzivní péče 2009
Aschermann M. et al: Kardiologie, Praha Galén 2004

Entry requirements - Czech
Last update: doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. (11.07.2013)

Je nutné mít čistý bílý plášť, přezuvky, fonendoskop, průkazku studenta.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. (26.09.2018)
Každý pátek po semináři testování pomocí hlasovacího zařízení - otázky dle obsahu seminářů z celého týdne
 
zápočet: prezence (absence možná pouze po individuální předchozí dohodě ve zřetelně opodstatněných případech) a hlasování (minimálně 53 správných odpovědí (70%), otázky dle obsahu seminářů)


zápočet možno získat při splnění podmínek: 100% prezence a 70% úspěšně zodpovězených otázek

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html