SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Internal Medicine - Endocrinology and metabolism - B00305 (Všeobecné lékařství)
Title: Interna - endokrinologie a metabolismus
Guaranteed by: 3rd Department of Medicine – Department of Endocrinology and Metabolism First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00530)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/75 [hours/semester]
Extent per academic year: 75 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: Prof.Michal Vrablík,Ph.D.(michal.vrablik@lf1.cz), MUDr.Jan Škrha, Ph.D.(ERASMUS)Začátek výuky 8:00, Charvátův sál 3. IK (1. patro)
Additional information: http://int3.lf1.cuni.cz/
Old code: 305
Guarantor: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA
Comes under: Povinné LEK 5.r._22/23
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : B00386, B00632, B03161, B03162
Is co-requisite for: B01399
Annotation -
Last update: STU06387 (28.04.2008)
Etiopathology, symptomatology and treatment of endocrine and metabolic diseases. The subject covers the disorders of pituitary and hypothalamus, thyroid and parathyroids, adrenals, gonads, nutritional state, metabolic bone diseases, and disorders of phosphocalcic metabolism, obesity, dyslipidemias, diabetes mellitus and principles of dietology. The education consists of seminars and practical training.
Syllabus - Czech
Last update: Jana Kolářová (02.03.2021)

diabetes mellitus

poruchy výživy

obezita

poruchy metabolismu lipidů

metabolické osteopatie

dietoterapie

psychologická edukace u metabolických chorob

závislost na tabáku

onemconění hypofýzy a hypotalamu

onemconění štítné žlázy

onemconění příštitných tělísek

onemconění nadledvin

onemconění gonád

Literature -
Last update: STU06387 (31.10.2008)

Cecil Textbook of Medicine. Saunders, Philadelphia

Harrison's Principles of Internal Medicine. McGraw-Hill, New York.

Teaching methods - Czech
Last update: MUDr. Jan Škrha, Ph.D. (22.04.2022)

Aktuální informace jsou dostupné v MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aEI75ssElMslmosuVFaSyCwyUJbiIqfiGIKSgrYOzdJ81%40thread.tacv2/conversations?groupId=ef37683a-e681-45af-a915-2da24bd07492&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Předmět Endokrinologie a metabolizmus lze absolvovat v rámci stáží Erasmus na zahraničních univerzitách, více viz Studium v zahraničí (Erasmus) - 3. interní klinika 1. LF UK a VFN (cuni.cz)

Entry requirements - Czech
Last update: MUDr. Jan Škrha, Ph.D. (22.04.2022)

.

Requirements to the exam - Czech
Last update: MUDr. Jan Škrha, Ph.D. (22.04.2022)

Podmínkou udělení zápočtu je účast na seminářích a stážích a úspěšné absolvování zápočtového testu. Více informací je v MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aEI75ssElMslmosuVFaSyCwyUJbiIqfiGIKSgrYOzdJ81%40thread.tacv2/conversations?groupId=ef37683a-e681-45af-a915-2da24bd07492&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html