SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Cardiovascular Medicine - B03007 (General Medicine)
Title: Kardiovaskulární medicína
Guaranteed by: 2nd Department of Medicine – Department of Cardiovascular Medicine First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00520)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/100, C [HS]
Extent per academic year: 100 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.
Additional information: http://int2.lf1.cuni.cz
Old code: 302
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
Comes under: Povinné LEK 5.r._23/24
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : B00386, B00632, B03161, B03162
Interchangeability : B00302
Is co-requisite for: B01399
Files Comments Added by
download II.interna plán.pdf Orientační plán II. interní kliniky doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
download otázky-zkouška z interny ČJ.pdf Otázky ke zkoušce z interny doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
Annotation -
Last update: Jana Kolářová (02.03.2021)
During the subject of cardiovascular medicine the students will learn the basics of cardiology, vascular medicine, cardiac surgery and vascular surgery required for state exams.
Syllabus - Czech
Last update: Jana Kolářová (28.07.2023)

Arteriální hypertenze

Srdeční selhání

Bradyarytmie, kardiostimulace, resynchronizační léčba

Tachyarytmie, ablační terapie, antikoagulace

Onemocnění periferních tepen

Onemocnění žil, plicní embolie

Selhání oběhu, šok, kardiopulmonální resuscitace

Ischemická choroba srdeční akutní a chronické formy, komplikace

Chlopenní vady

Onemocnění myokardu a perikardu

Kardiochirurgie

Angiochirurgie

Vrozené vývojové vady

Kardiovaskulární prevence

Plicní hypertenze

Literature - Czech
Last update: Jana Kolářová (02.03.2021)

Povinná:

 • Češka, Richard. Interna. V Praze: Stanislav Juhaňák - TRITON, 2015, 909 s. ISBN 978-80-7387-885-6.
 • Karetová, Debora, Chochola, Miroslav. Vaskulární medicína. Praha: Maxdorf, 2017, 379 s. ISBN 978-80-7345-536-1.
 • Táborský, Miloš, Kautzner, Josef, Linhart, Aleš. Kardiologie. Praha: Mladá fronta, 2018, s. ISBN 978-80-204-4813-2.
 • Vojáček, Jan, Kettner, Jiří. Klinická kardiologie. Praha: Maxdorf, 2019, 1229 s. ISBN 978-80-7345-600-9.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. (20.02.2024)

Semináře

Většina seminářů byla převedena do distanční formy, teoretické znalosti můžete čerpat z poskytnutých výukových materiálů v kurzu Kardiovaskulární medicína ve výukovém prostředí Moodle a z doporučené studijní literatury.

Zobrazení všech lekcí v online kurzu Kardiovaskulární medicína je podmínkou získání zápočtu za předmět KVM. Otázky v závěrečném testu by měli být zodpověditelné zejména na základě znalostí získaných z těchto lekcí.

Stáže ve VFN

Stáže probíhájí dle aktuálních kapacitních možností pracoviště, vždy v souladu s rozpisy umístěnými v detailu předmětu v SIS.

Stáže na jiných pracovištích

Každý čtvrtek stáž na jednom z níže uvedených pracovišť dle rozpisu:

 • Nemocnice Na Homolce

  • Stáže od 8.45 hodin, s sebou nezbytný Index.

 • Klinika kardiologie IKEM

  • Studenti jsou rozděleni do 4 skupin s rozdílními časy záčátku stáží (většinou se jedná o časy 8:00 a 9:00) - rozdělení je vždy týden předem dostupné na nástěnce II.IK a na SIS

  • Rozdělení nemusí odpovídat skupinám pro stáže ve VFN, velikost skupin a jejich rozdělení určuje přímo pracoviště v IKEM. Prosíme o důsledné dodržování tohoto rozdělení.

  • Je nezbytné mít s sebou vlastní zámek na skřínku.

Každý čtvrtek a pátek je pro jednu skupinu připravena dopolední stáž v Simulačním centru Fyziologického ústavu 1. LF.

 • Příchod v 8.45 hodin, zahájení stáže v 9.00 hodin.

Entry requirements - Czech
Last update: Ing. Vladislava Kohútová (04.06.2018)

Je nutné mít čistý bílý plášť, přezuvky, fonendoskop, průkazku studenta.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. (23.09.2021)
 • Prezence

  • Je tolerována 1 absence.

  • Každá další absence je možná pouze po individuální předchozí dohodě ve zřetelně opodstatněných případech.

  • V případě absence ze zdravoních důvodů v rozsahu pracovní neschopnosti, která bude trvat déle než 1 den, bude zajištěna náhradní výuka v termínu, který bude upřesněn.

 • Samostudium materiálů dostupných v kurzu Kardiovaskulární medicína ve výukovém prostředí Moodle

 • Test

  • Minimálně 53 správných odpovědí (70 %), otázky dle obsahu seminářů.

  • Závěrečný test bude probíhat poslední pátek ve výukovém bloku v posluchárně II. interní kliniky po skončení stáží za pomoci hlasovacích zařízení. Přidělené číslo hlasovacího zařízení naleznete v souborech umístěných v detailu přemětu v SIS.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html