SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pathophysiology 2 - B00385 (Všeobecné lékařství)
Title: Patologická fyziologie 2
Guaranteed by: Institute of Pathological Physiology First Faculty of Medicine Charles University (11-00180)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 8
E-Credits: 8
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/3, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 75 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Materiály po dobu přerušení výuky: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7745
Additional information: https://patofyziologie.lf1.cuni.cz/
Old code: 385
Guarantor: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
Attributes: Lékařství
Teoretický předmět
Co-requisite : B00360
Pre-requisite : B00380, B01604
Interchangeability : B03161, D29020008
Is co-requisite for: B01256
Is pre-requisite for: B02708, B02175, B02328, B02446, B02855, B01664, B01665, B02243, B00074, B00306, B00302, B00133, B00088, B01365, B01072, B00091, B01608, B01356, B01663, B01255, B01261, B01362, B01662, B00761, B00668, B00679, B01239, B00131, B00132, B01668, B00694, B00702, B01671, B00828, B00712, B01338, B01606, B00819, B01076, B01962, B01053, B00119, B02176, B02169, B02421, B02411, B00393, B02690, B02691, B02703, B00085, B03135, B00651, B00687, B00688, B02999
Is interchangeable with: B03161
Annotation -
Last update: Radmila Korhoňová (02.12.2010)
Pathophysiology is a bridge between theoretical medical subjects and clinical studies. Pathophysiology studies changes in the human body as influenced by various diseases. It collects data regarding the causes of various diseases and data regarding the functional changes occurring in various organs systems, organs, tissues and cells. The course of the pathological physiology consists from lectures and seminars. Students are motivated to actively participate in the teaching during seminars and some home work with the aim to prepare them for continuous studies of pathophysiology during their clinical studies and as a part of the continuous medical education. The two semester course deals with pathophysiology of different organ systems of the body, roughly corresponding to clinical specialization, particularly in the internal medicine. General mechanism causing and underlying diseases are included into the teaching curriculum.
Syllabus - Czech
Last update: Radmila Korhoňová (03.12.2010)

Přednášky

//

Poruchy funkce jater, žlučových cest. Poruchy exokrinní funkce pankreatu

Poruchy endokrinních regulací. Hypotalamo-hypofyzární poruchy.

Poruchy funkce nadledvin

Poruchy štítné žlázy a příštitných tělísek

Poruchy endokrinního pankreatu, diabetes mellitus / Maruna

Poruchy reprodukce

Patofyziologie aferentní části nervového systému, poruchy čití, bolest

Patofyziologie eferentní části nervového systému, poruchy motoriky, myopatie

Degenerativní onemocnění CNS

Poruchy speciálních smyslů

Poruchy pojivové tkáně                                       

Patofyziologie nádorového bujení

Reakce zánětlivá a stresová

Poruchy imunitních reakcí

//

Semináře

//

Interaktivní seminář nebo kazuistiky - Plíce, ledviny, vnitřní prostředí

Test a kazuistika - respirace, ledviny a vnitřní prostředí

Vyšetření poruch GIT systému

Interaktivní seminář nebo Kazuistiky - GIT

Vyšetření poruch endokrinního systému

Interaktivní seminář nebo Kazuistiky - Endokrinologie a metabolismus

Vyšetření nervového systému

Interaktivní seminář nebo kazuistiky - Neurologie

Test a kazuistika - GIT, endokrinologie, nervový systém

VI. shrnující blok - kroužkoví učitelé neučí

VII. Shrnující blok - kroužkoví učitelé neučí

//

Speciální semináře

//

Patofyziologie a biochemie kostí, osteoporóza

Autoimunita, poruchy střevní imunity

Patofyziologie dutiny ústní

Cytokiny I

Patofyziologie bolesti

Patofyziologie smyslů

Shrnující kazuistiky I

Cytokiny II

Interaktivní seminář - stres, obecná patofyziologie

Shrnující kazuistiky II

Interaktivní seminář - neoplazie

Shrnující kazuistiky III

Literature - Czech
Last update: Radmila Korhoňová (02.12.2010)

Nečas a spolupracovníci: Obecná patologická fyziologie (Nakladatelství Karolinum 2000, 2003)

Nečas a spolupracovníci: Patologická fyziologie orgánových systémů I, II (Nakladatelství Karolinum, 2003)

Nečas a spolupracovníci: Kontrolní otázky: Patologická fyziologie (Triton 1999)

Sibernagl, Lang: Atlas patofyziologie člověka, Grada 2001

Fölsch et al.: Patologická fyziologie, Grada, 2003

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. (22.05.2020)

Pro distanční zkoušení musí být na straně studenta potřebné vybavení (připojení na internet, funkční webová kamera, mikrofon a nainstalovaný webový prohlížec). 

Předpokladaná délka distační zkoušky odpovídá délce zkoušky při prezenční zkoušce. 

Doba na přípravu se neposkytuje. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html