SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Nefrology - case studies - B02411 (elective subject)
Title: (Nejen) Nefrologie v kazuistikách
Guaranteed by: Department of Nephrology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00511)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/30, C [HS]
Capacity: 20
Min. number of students: 5
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.pro studenty 4-6. ročníku, pomůcky nejsou nutnéko v úterý 14.15-15.45 konzultační místnost nefrologie - A10, 2. patro vestavba
Note: course for students of another faculty
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D.
Attributes: Lékařství
Teoretický předmět
Pre-requisite : B00384, B00385, B00632, B00634
Annotation - Czech
Předmět je koncipován jako teoretický (bez přímého kontaktu s pacientem). Na kazuistikách bude demonstrováno využití preklinických předmětů (zejména fyziologie, patofyziologie a farmakologie) a jejich propojení s klinickými znalostmi při řešení konkrétních diagnostických a diferenciálně diagnostických problémů. Případy budou vybírány cíleně na pomezí nefrologie a dalších interních oborů, případně i jiných medicínských specializací.
Last update: CHA06035 (29.11.2012)
Course completion requirements - Czech

Zápočet se uděluje na základě prezence (alespoň 80%) a aktivní účasti na seminářích.

Last update: CHA06035 (29.11.2012)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html