SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Gynaecology and Obstetrics - B00119 (Všeobecné lékařství)
Title: Gynekologie a porodnictví
Guaranteed by: Department of Obstetrics and Gynaecology First Faculty of Medicine Charles University and Bulovka University Hospital (11-00437)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/50, C [HS]
Extent per academic year: 50 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: MUDr.Karel Hurt,DrSc, email: karel.hurt@lf1.cuni.cz
Additional information: http://bulovka.cz/kliniky-a-oddeleni/gynekologicko-porodnicka-klinika/
Old code: 119
Guarantor: prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Attributes: Lékařství
Předmět pro elearning
Klinický předmět
Pre-requisite : B00384, B00385
Annotation -
Last update: MUDr. Karel Hurt, Ph.D., DrSc. (27.01.2019)
Obstetrics and Gynaecology, diagnostic methods, delivery, oncological prevention.
Aim of the course - Czech
Last update: MUDr. Karel Hurt, Ph.D., DrSc. (27.01.2019)

Seznámení se základy oboru Gynekologie a Porodnictví formou přednášek a praktické stáže na pracovištích kliniky FNB

Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Karel Hurt, Ph.D., DrSc. (27.01.2019)

 

 

 

Výuka gynekologie a porodnictví ve FN Na Bulovce

 

 

Je nutný bílý plášť, obuv na přezutí, visací zámeček k šatní skříni a psací potřeby.

 

Praktická výuka formou stáže probíhá na jednotlivých pracovištích kliniky

 

od 8.00 do 10.30, přednášky v posluchárně od 10.30 do 12.00

 

 

 

Témata přednášek :

Pondělí  Úvod a organizace stáží                                   as.dr.K.Hurt,DrSc.

              Fyziologická gravidita, vývoj plodu, partus                                      

Úterý     Vyšetřovací metody v porodnictví                  as.dr.M.Lincová

Středa    Vyšetřovací metody v gynekologii                as.dr.H. Neumannová

Čtvrtek  Operační přístupy v gynekologii                    prof. dr.M.Zikán, PhD.                              

Pátek     Patologie časného těhotenství                         as .dr.B. Sehnal, PhD.           

 


Pondělí Fyziologie ženy                                            as.dr.D.Kolařík, PhD.

Úterý     Metody malé chirurgie v gynekologii        prof.dr.M.Halaška,DrSc.                  

Středa    Infekce v graviditě                                      as.dr.M.Mojhová

Čtvrtek  Patologie mléčné žlázy                                as.dr.K.Rauš

Pátek     Situs pelvicus, Forceps, Sectio caesarea     as.dr.K.Hurt,DrSc.                                                                                                               

                                                                                                      

Literature - Czech
Last update: MUDr. Karel Hurt, Ph.D., DrSc. (03.10.2023)

Povinná:

 • Povinná:

  • Základní

  ČECH, E. HÁJEK, Z. MARŠÁL, K.SRP, B. Porodnictví. Praha: Grada, 2006. 544 s. ROB, L., MARTAN,


  A., CITTERBART, K. et al. Gynekologie. 2. dopl. a přeprac. vyd.Praha: Galén, 2008. 319 s.

  Doplňková

  DOLEŽAL, A. Porodnické operace. Praha: Grada, 2007. 376 s.


  ŽIVNÝ, J. et al.: Gynekologie a porodnictví: testy. 2. rozšíř. a přeprac. vyd. Praha: Karolinum - Galén, 2007. 376 s.


  CALDA, P: Ultrazvuková diagnostika v těhotenství: pro praxi. Praha: Aprofema, 2007. 268 s.


  CIBULA, D. PETRUŽELKA, L. Onkogynekologie. Praha : Grada Publishing, 2009. 614 s.


  CIBULA, D. Abdominální hysterektomie v anatomických souvislostech. Praha: Grada, 2007. (DVD)


  HÁJEK, Z. Rizikové a patologické těhotenství. Praha: Grada, 2004. 443 s.


  MAŠATA, J., JEDLIČKOVÁ, A., ŘEZÁČOVÁ, J., MARTAN, A., HALAŠKA, M.: Infekce v gynekologii a porodnictví. Praha: Maxdorf, 2004. 371 s.


  TURYNA, R., SLÁMA, J. Kolposkopie děložního hrdla. Praha, Galén, 2010.

Teaching methods - Czech
Last update: MUDr. Karel Hurt, Ph.D., DrSc. (04.10.2023)

Tento předmět pod tímto číslem již není vyučován a nelze se na něj přihlásit. Není odstraněn ze SISu a je v původní podobě z ledna 2019 z akreditačních důvodů. 

Course completion requirements - Czech
Last update: MUDr. Karel Hurt, Ph.D., DrSc. (04.10.2023)

Tento předmět pod tímto číslem již není vyučován a nelze se na něj přihlásit. Není odstraněn ze SISu a je v původní podobě z ledna 2019 z akreditačních důvodů. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html