SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Latin I - ASZRS0001
Title: Latina I
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ALTV00122
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Eva Popelková, Ph.D.
Interchangeability : AIT100014, ALTV00122, APG100138, ASZLJ3020
Is pre-requisite for: ASZRS0002
Is interchangeable with: APG400075, APG100138, APG302001
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (10.02.2014)
V tomto kurzu se studenti romanistických oborů jako začátečníci seznamují s klasickou latinou jako východiskem historického vývoje všech románských jazyků. Důraz je kladen na zvládnutí slovesné a zájmenné latinské morfologie, jejíž prvky jsou rozpoznatelné i v moderních podobách románských jazyků, a latinské morfologie jmenné, jejíž znalost je nezbytná pro pochopení vývoje románských jazyků v jejich historických podobách. Tyto znalosti jsou procvičovány při překladu jednodušších úryvků latinských textů. Během výkladu je upozorňováno na základní a jednoznačné shody a ovšem i historickým vývojem vzniklé odlišnosti mezi klasickou latinou a současnými románskými jazyky v různých jazykových plánech.
Literature - Czech
Last update: PAUEE2AF (12.09.2017)

Základní učební materiály budou studentům poskytnuty v kurzu.

 

Mluvnice a slovníky:

Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Praha, Leda 2000.
Bilíková, E.: Přehled latinské mluvnice. Brno, MC nakl. 1991.
Panhuis, D., Pultrová, L. (překlad): Gramatika latiny. Praha, Academia, 2014.

 

Doplňkové učebnice a pomůcky:

Kuťáková, E., Slabochová, D.: Ad fontes - Cursus Latinus. Praha, Karolinum 2004 (a novější).
J. Kalivoda, Verba docent, exempla trahunt. Latinsky snadno a rychle, učebnice latiny pro samostatné studium na základě latinských citátů, živých slov a rčení. Praha, Karolinum, 2011.
Seinerová, V.: Latina pro střední školy I. Praha, Fortuna 1997.
Špaňár, J., Kettner, E.: Latina pro gymnázia. Praha, SPN a Scientia 1993.
Blažek, F.: Latinská cvičebnice. Plzeň, Veset 1992 (cvičení s klíčem).

Requirements to the exam - Czech
Last update: PAUEE2AF (01.09.2014)

Atestací kurzu Latina I je zápočet, který se uděluje na základě pravidelné účasti v kurzech, splnění dílčích úkolů během semestru a úspěšného složení závěrečného písemného testu. Test ověřuje zvládnutí latinské slovní zásoby v probraném rozsahu a znalost latinské morfologie i již vyložených syntaktických jevů.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (10.02.2014)

Latina jako východisko vývoje románských jazyků, výslovnost latiny,  latinský jmenný morfologický systém, latinský slovesný morfologický systém, úvod do četby jednoduchých latinských textů, hlavní rysy vývoje latinské slovní zásoby směrem k románským jazykům, fenomén vulgární latiny.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html