SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Latin I - AIT100014
Title: Latina I
Guaranteed by: Institute of Romance Studies (21-URS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2008
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Guarantor: PhDr. Jan Kalivoda
Is pre-requisite for: AIT100015
Is interchangeable with: ASZRS0001
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
V semináři se studenti romanistických oborů jako začátečníci seznamují s klasickou latinou jako východiskem historického
vývoje všech románských jazyků. Důraz je kladen na zvládnutí slovesné a zájmenné latinské morfologie, jejíž prvky jsou
rozpoznatelné i v moderních podobách románských jazyků, a latinské morfologie jmenné, jejíž znalost je nezbytná pro
pochopení vývoje románských jazyků v jejich historických podobách. Tyto znalosti jsou procvičovány při překladu
jednodušších úryvků latinských textů bohemikálního původu. Během výkladu je upozorňováno na základní a jednoznačné
shody a ovšem i historickým vývojem vzniklé odlišnosti mezi klasickou latinou a současnými románskými jazyky v různých
jazykových plánech.
Last update: URSSTICH (28.05.2008)
Literature - Czech
Odborná literatura:
Kuťáková E., Slabochová D.: Gramatické a lexikální minimum k Latině I. Praha, Koniasch Latin Press 1997 (nebo jiná latinská gramatika; výklad se však bude opírat o uvedený titul).

Zachová J.: Cvičebnice latiny pro posluchače historických oborů. 1.díl. Různá vydání.

Last update: URSSTICH (28.05.2008)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html