SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Latin Grammar System - ALTV00122
Title: Gramatický systém latiny
Guaranteed by: Institute for Greek and Latin Studies (21-URLS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Class: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Incompatibility : ALTV00106
Is interchangeable with: ASZRS0001
Annotation - Czech
Kurz je určen zejména (ale nejen) lingvisticky orientovaným studentům různých filologických oborů, kteří nepotřebují aktivně pracovat s latinskými texty, ale zajímá je jazyk jako systém. Latina měla díky svému mimořádnému postavení ve středověké a novověké Evropě zásadní vliv na vývoj mnoha dalších evropských jazyků. Na pozadí tohoto vysoce flektivního jazyka s přehlednou morfologickou strukturou a relativně komplikovanou syntaxí vět si tak studentky a studenti mohou ujasnit i mnohé z gramatické struktury vlastního studovaného jazyka.

Kurz není určen pro studenty oboru "Latinský jazyk a literatura". K zápisu do tohoto kurzu není nutná žádná předběžná znalost latiny. Případní zájemci mohou pokračovat v letním semestru v kurzu "Čtení latinských textů pro mírně pokročilé".

Organizace kurzu (materiály, domácí úkoly, cvičné testy apod.) probíhá přes Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15181.
Last update: Pultrová Lucie, doc. Mgr., Ph.D. (24.08.2023)
Course completion requirements - Czech

Zápočet bude udělen za test, který proběhne přes platformu Moodle. Na test se vyhlasí jeden řádný a dva opravné termíny.

Podmínkou udělení zápočtu je pravidelná účast v kurzu (70%) a včasné splnění všech úkolů, které budou studenti postupně dostávat přes Moodle.

Last update: Pultrová Lucie, doc. Mgr., Ph.D. (03.09.2021)
Literature - Czech
vlastní (nepublikované) výukové materiály
Panhuis D., Gramatika latiny, Praha: Academia 2014
Novotný F., Základní latinská mluvnice, Praha: SPN 1957 (a další vyd.)
Mikulová J., Syntax latinských vedlejších vět, Brno: Masarykova univerzita 2014
Pinkster H., Oxford Latin Syntax, Vol. I: The Simple Clause, Oxford: OUP 2015
Oniga R., Latin: A Linguistic Introduction, Oxford: OUP 2014
Touratier Ch., Lateinische Grammatik: Linguistische Einführung in die lateinische Sprache, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2013
Pinkster H. - Kroon C., Latein - Eine Einführung, Heidelberg: Winter 2006
Last update: Pultrová Lucie, doc. Mgr., Ph.D. (03.09.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html